Промени в Allegro през 2020 г. - проверете дали все още можете да продавате!

Обслужващ Бизнес

В началото на новата година Allegro подготвя големи промени за предприемачите. На 13 януари 2020 г. основните функции на стария API (Soap API / WebAPI) ще бъдат деактивирани. В резултат на това съществуващата външна обработка на поръчки въз основа на това решение вече няма да бъде възможна. Това означава ли край на управлението на продажбите на Allegro чрез външни приложения? Проверете за какви промени в Allegro през 2020 г. трябва да сте подготвени!

Промените в Allegro през 2020 г. ще засегнат повечето продавачи

Allegro наскоро обяви редица значителни промени в начина, по който продуктите се предлагат за продажба. Някои от тях вече са влезли в сила. През септември 2019 г. стартира нов уебсайт Allegro Lokalnie, предназначен за частни продавачи. Сегашната платформа от своя страна в крайна сметка трябва да бъде предназначена само за професионални продавачи - онлайн магазини и други компании.

От своя страна през май 2019 г. започна процесът на гасене на WebAPI. Това е услуга, която е интерфейс за програмиране, който ви позволява да интегрирате вашия акаунт в Allegro с външни приложения за управление на продажбите.

Уебсайтът Allegro модернизира структурата, но това означава сериозни промени за предприемачите, които използват програми, базирани на старото решение.

На 13 януари 2020 г. изтеглянето на данни за поръчки и продажби ще бъде деактивирано. Пълното изтичане на WebAPI се очаква през второто тримесечие на 2020 г.

Какво означават промените в Allegro за предприемачите?

В момента около 55% от офертите на Allegro са тези, публикувани чрез партньорски приложения, използващи API. Това решение се използва от много магазини, особено тези, които продават в по-голям мащаб. Други 30% са оферти за автоматично подновяване, повечето от които също са публикувани чрез API. Смята се, че приблизително 70-75% от офертите се издават и обслужват от различни външни приложения. След постепенното премахване на WebAPI през 2020 г. тези, които го използват, вече няма да могат да се използват. От 13 януари 2020 г. компаниите, които изброяват чрез програми, базирани на WebAPI, вече няма да могат да управляват поръчки от тях. Това обаче не означава, че външните приложения ще станат нещо от миналото в тази област. От известно време Allegro инвестира в разработването на протокола REST API, който е отговорен за интеграцията им с платформата. Той имплементира всички нови функции на него. Промените в Allegro през 2020 г. означават окончателно сбогом на старото решение, което е WebAPI, за обединяване на външни механизми за управление на продажбите.

Как да се подготвим, за да не загубим ликвидност на поръчката в Allegro?

Добрата новина е, че можете да се подготвите за тези промени предварително. Allegro деактивира отделните функции на стария API на етапи. Той ще бъде напълно премахнат едва през април 2020 г. Не си струва обаче да се отлага дотогава, тъй като януарските промени могат сериозно да нарушат ликвидността при управлението на офертите.

За да избегнете това, най-добре е да започнете да използвате базирани на REST API приложения сега. По този начин няма да се налага да следим сроковете за изключване на отделни функции на текущото решение. За целта си струва да проверим дали програмата, която използвахме до момента, ще бъде актуализирана или вече е съвместима с новата версия на интерфейса за програмиране. За да не губите ликвидност при управлението на офертите, си струва да започнете да използвате решения, базирани на REST API сега. Една от наличните опции е добавката Allegro + в системата wFirma.pl

REST API и новата добавка Allegro + в wFirma.pl

Промените, въведени от Allegro, ще се отнасят и за предприемачи, използващи модула Allegro в системата wFirma.pl, но в отговор на необходимостта, която ще се появи след новата година, добавката Allegro + вече е разработена. Той въвежда много нови, полезни решения и помага за оптимизиране на процеса на продажби чрез Allegro. В допълнение, той е напълно съвместим с REST API, както и подготвен за по-нататъшни промени, планирани от платформата през 2020 и 2021 г.

Какви други промени предстоят за Allegro през 2020 и 2021?

Краят на WebAPI обаче не е всичко. Платформата също така планира да въведе промени през следващите две години по отношение на:

 • EAN кодове, които ще бъдат прехвърлени от отделно поле към параметрите, свързани с категорията. Това означава, че всички оферти ще трябва да ги имат в бъдеще. На тяхна база ще се събира информация за продуктите и потребителят ще трябва само да попълни описанието и данните за продажбите,

 • въвеждане на зависими параметри (данни, присвоени на отделни продукти) и необходимостта от попълване на всички полета, благодарение на което броят на категориите ще бъде ограничен, което значително ще улесни филтрирането на търсене от ниво купувач,

 • продукция, тоест свързване на отделни оферти с продукти. В момента подобна опция е възможна само в няколко категории, но има планове тя да се появи във всеки отдел по-късно тази година, а още през 2021 г. списъкът с продукти беше задължителен в повечето категории.

Гореописаните актуализации имат за цел да улеснят и подобрят процеса на продажби. Въпреки това компаниите ще трябва да се подготвят правилно за тях. Следователно, позовавайки се на въпроса, зададен във въведението – въведените промени не само ще лишат предприемачите от възможността да използват външни приложения, но почти ще наложат на субектите, желаещи да извършват дейности в по-голям мащаб, интегрирането на продажбите с цялостни бизнес системи.

Автоматизация на продажбите с Allegro +

Добавката Allegro +, налична в системата wFirma.pl, не само е готова за подготвени промени, но предлага и редица нови възможности за автоматизация на продажбите. Директната интеграция с онлайн счетоводната система позволява ефективно управление на продажбите, както и тяхното сетълмент и издаване на документи за транзакции. Проверете какви предимства за предприемачите предлага добавката Allegro + и какво може да спечели вашата компания благодарение на нея. Предприемачите, които използват Allegro +, ще спечелят, наред с други възможност:

 • импортиране на търгове, създадени извън системата,

 • изброяване на индивидуални и масови търгове,

 • изброяване на търгове със закъснение,

 • създаване на шаблони за търг за множество продукти,

 • бърз достъп до търгове и контрол върху продажбите,

 • определяне на настройките за търг по подразбиране,

 • автоматично синхронизиране на статусите на търга,

 • автоматично възобновяване или закриване на търгове въз основа на текущата актуализация на складовите данни (което минимизира риска от продажба над наличност),

 • изтегляне на етикети за доставка, изпращане на колети и изпращане на обратно номера за доставка до Allegro,

 • информация за комисионната, начислена от Allegro,

 • автоматично генериране на фактури и изпращането им до клиента,

 • осчетоводяване на документи за продажба.

В допълнение, добавката Allegro + е оптимизирана за промени, които вече са въведени, както и тези, които току-що са планирани. От неговото ниво ще можете да използвате всички новости, предоставени от аукционния портал. Вече са подготвени и решения за актуализации през следващите години. Скоро ще има, между другото функцията за информиране на потребителите за необходимостта от въвеждане на параметри, когато те станат задължителни.

Allegro + е добавка, която може да бъде закупена в допълнение към софтуерния пакет за управление на продажбите или онлайн счетоводството със склада. За разлика от предишния модул, той предлага много нови възможности за автоматизация на продажбите. Той също така ще последва промените, въведени от Allegro. От своя страна, близостта на системата wFirma.pl позволява, наред с други текущо уреждане на поръчките и съхранение на данни за продукти и контрагенти по безопасен и доказан начин, в съответствие с нормативната уредба.

Промените в Allegro, планирани за 2020 г., ще се отнасят за по-голямата част от предприемачите, които използват външни приложения за управление на продажбите в платформата. За да не загубите ликвидността на поръчките, можете да се подготвите за тях още сега - избирайки предварително решения, базирани на REST API. По този начин ще поддържаме приемственост на продажбите, а освен това ще придобием редица съвременни функции, които оптимизират управлението на магазин Allegro.