Удостоверение за липса на просрочие по интернет - най-важната информация

Обслужване

Благодарение на Информационния пункт за предприемачи ще бъде възможно да се получат удостоверения за непросрочени данъци или удостоверения за непросрочени задължения във връзка със ZUS, без да е необходимо да посещавате тези институции. Това е пробив в контактите със ZUS и US, тъй като досега удостоверенията за непросрочени задължения са събирани само лично. Обикновено работодателят трябваше да упълномощи избрания служител или да отиде сам в офиса, а сега той ще може да събира удостоверение за непросрочени задължения чрез интернет.

Заявление и удостоверение за липса на просрочие онлайн - от юли 2018г

От юли 2018 г. предприемачите ще могат да подават заявления за непросрочени данъци или ZUS и да получават удостоверения в електронен вид благодарение на Информационния пункт за предприемачи. Това ще даде възможност за електронно изпращане на заявлението и получаване на удостоверение за непросрочени задължения:

  • при внасянето на осигурителни вноски, здравни осигуровки, фонд „Труд“ и фонд за гарантирано обезщетение на наети лица;

  • с изпълнение на данъчни задължения, наложени на предприемача (вкл. ДДС, ДДС).

Как да изпратите сертификат за несъответствие чрез интернет?

За да подадете заявление за просрочени задължения онлайн чрез Информационния пункт за предприемачи, ще е необходимо да имате подпис под формата на:

  • квалифициран електронен подпис на предприемача или

  • подпис, потвърден от доверения ePUAP профил.

Гербов данък за удостоверение за непросрочени задължения онлайн

Освен това трябва да се въведе възможността за плащане на гербов данък от същото ниво, ако се изисква в дадена ситуация.

Създаването на Информационен пункт за предприемачи, като част от пакета от промени, въведени от Бизнес Конституцията, дава на предприемачите възможността да имат по-голяма свобода в отношенията с офисите. Благодарение на електронизацията на контактите със социалноосигурителната институция или данъчната служба, компаниите ще получат по-голяма гъвкавост и ще спестят време, използвано преди това предимно за формалности и свързани лични посещения в офиси.