ZAP-3 (бивш NIP-3) - какво може да се отчита чрез него?

Обслужване На Услуги

Лице, което не управлява бизнес и иска да направи промени в данните, докладвани в данъчната служба относно адреса на пребиваване, данни за контакт или номер на банкова сметка, трябва да ги актуализира чрез формуляра ZAP-3 (преди NIP-3). Обясняваме как да докладвате тези промени в офиса!

В кой формуляр трябва да подам промени?

До 2012 г. физическите лица, които не са извършвали стопанска дейност, обхванати от регистър PESEL или които не са регистриран данъкоплатец по ДДС, са били задължени да използват формуляр НИП-3, по който е направено уведомлението или промяната на данните. На негово място се появи формуляр ZAP-3, който е опростен спрямо NIP-3, благодарение на ограничаването на обхвата на данните, необходими за предоставяне от данъкоплатеца до необходимия идентификационен минимум.

Какви данни могат да бъдат докладвани или актуализирани чрез ZAP-3 (бивш NIP-3)?

Формулярът ZAP-3 се подава от данъкоплатеца, за да отчита:

  • настоящ адрес на пребиваване,

  • данни за контакт, като имейл или телефон, които можете да предоставите доброволно,

  • информация за личната сметка, предназначена за възстановяване на данъци или надплащания.

Трябва да се помни, че ZAP-3 е отделен формуляр, който не се подава заедно с друга декларация като приложение. Формулярът ZAP-3 не се прилага за самостоятелно заети лица, тъй като те подават уведомление или актуализация на адрес, данни за контакт или банкова сметка във формуляра CEIDG-1. Имайки доверен профил, предприемачът може да попълни този формуляр и да го изпрати онлайн.

За кого е формулярът ZAP-3?

Заявлението или промяната на данните чрез ZAP-3 може да се извърши от физическо лице, което отговаря на всички изброени по-долу условия:

  • има PESEL номер,

  • не извършва стопанска дейност,

  • не е регистриран за целите на данък върху добавената стойност (ДДС),

  • не е данъкоплатец,

  • не е платец на социални и здравноосигурителни вноски.

Попълването стъпка по стъпка на формуляра ZAP-3 е обяснено в отделна статия: ZAP-3, т.е. как да докладвате и актуализирате данните на данъкоплатеца?

Как и кога да подадете ZAP-3?

Формулярът трябва да бъде представен във вашата собствена данъчна служба, компетентна по местоживеене на данъкоплатеца. Може да се подаде лично, изпратено с препоръчана поща или по електронен път, докато подаването на ZAP-3 през Интернет е възможно само ако данъкоплатецът има собствен квалифициран подпис.

В правилника не е посочен срокът за отчитане или актуализиране на данните на данъкоплатеца във формуляра ZAP-3. На практика това трябва да се направи, когато данъкоплатецът иска да уточни или промени данните, докладвани в данъчната служба. Най-често това се случва, когато данъкоплатецът иска да отчете или промени номера на банковата сметка за възстановяване на надвнесен данък от годишната декларация. В този случай не забравяйте да го направите предварително, така че действителното възстановяване на данъка да бъде преведено от данъчната служба по новата банкова сметка на данъкоплатеца.