Квалифициран персонал от чужбина: търсене, работа, легализация

Обслужващ Бизнес

Ключов елемент за поддържане на непрекъснатостта на дейността на компанията е наличието на квалифициран персонал. Все по-често поради недостиг на персонал работодателите решават да наемат квалифицирани служители от чужбина. Роман и Андрий Roboteccy, специалисти по аутсорсинг на персонал, ще ви кажат как да го направите по искане на Фондация Украйна.

Според иконометричните проучвания миграцията на квалифицирани хора носи дългосрочни ползи за предприятията, в т.ч. допринася за увеличаване на иновациите и възможността за експанзия на международните пазари, както и повишаване на производителността в предприятието.

Междувременно резултатите от социологическите изследвания показват, че Полша е една от страните с най-високо прогнозирано търсене на квалифицирани служители. Търсенето на IT специалисти, медицински специалисти и учители нараства значително.

Според статистическите данни на Централната статистическа служба за 2019 г., прогнозният брой на чужденците в Полша надхвърли 2 000 000 души. Повечето от тях са граждани на Украйна, в челната десетка влизат и граждани на Беларус, Грузия, Русия, Германия, Молдова, Индия, Виетнам, Турция и Китай. Тези данни показват потенциала на мигрантите да запълнят недостига на персонал.

Как и къде да получите квалифицирани служители от чужбина?

Едно от най-големите предизвикателства пред много компании е набирането на подходящо квалифициран персонал. Така че, ако обмисляме наемането на квалифицирани чуждестранни работници, къде да ги търсим? В днешно време, предимно онлайн и по-конкретно на уебсайтове, асоцииращи служители, където те могат да оставят своите виртуални автобиографии. Такива сайтове са мина от специалисти от различни области и държави. Един от най-популярните уебсайтове е международният портал Linkedin. Linkedin е основният работен инструмент на повечето специалисти по подбор на персонал.

Друг важен съвет е да се присъедините към браншови групи в социалната мрежа Facebook, където можете да рекламирате търсенето на кандидати, като представите вашите условия и очаквания.

Друг популярен международен сайт за набиране на персонал е Indeed.

Ефективно място за набиране на квалифицирани служители от чужбина също е EURES (Европейски портал за трудова мобилност).

Благодарение на такива портали можем да се свържем с хора, които идеално се вписват в нашия кандидатски профил.

Работодателите все по-често решават да внедрят ИТ инструменти, подпомагащи процесите на набиране на персонал в компанията. Един от тези инструменти е HRlink.

Ако работодателят не желае да наема служители самостоятелно, той може да използва аутсорсинг на персонал. Този метод за набиране на персонал е много популярен, особено когато става въпрос за осигуряване на ИТ специалисти. Работодателят може да ползва и услугите на фирми за набиране на персонал, т.нар хедхънтъри, специализирани в придобиване на висококвалифицирани кандидати в съответствие с желания от работодателя профил на кандидата. Популярни компании за лов на глави на полския пазар на труда са, наред с други Хейс, Антал, Атерима. Платформата HRfactory дава възможност за ефективен модел на сътрудничество между работодателя и агенциите за набиране на персонал.

В момента има и програми за подпомагане на фирмите при привличането на квалифицирани чуждестранни служители, в т.ч. проект като част от логистичния и транспортен клъстер Север-Юг в Гданск.

Предвид ниското ниво на безработица, конкуренцията между работодателите и "бият се за служител„Employer Branding е много важен елемент от придобиването на квалифициран персонал, тоест изграждането на марката на атрактивен работодател.

Процедури за легализиране на кандидати от чужбина в Полша

Самата процедура по узаконяване на престоя не е сложна. Необходимите документи за подаване на заявлението за разрешение за пребиваване се подават от чужденеца лично в съответната войводска служба или чрез посредник. Те могат да бъдат подадени не по-късно от последния ден от легалния престой в Полша, след което чужденецът не може да пътува из Европа, дори с туристически цели. Той може да отиде само в страната си на произход.

Престоят на чужденец се счита за законен от датата на подаване на заявлението до датата, на която решението за издаване на разрешение за временно пребиваване става окончателно, а самите работодатели се съветват да съхраняват копия от документи, доказващи, че наетият служител пребивава законно в Полша .

Висококвалифицирани хора или учени, идващи в Полша, могат да легализират престоя си по един от трите начина с различни условия и изисквания:

  • разрешение за временно пребиваване и работа
    Чужденец може да поеме работа в широк кръг и в различни професии за срока на договора, сключен с работодателя, но не по-дълъг от 3 години.

  • разрешение за временно пребиваване с цел извършване на работа по професия, изискваща висока квалификация (синя карта на Европейския съюз)
    Договорът с работодателя трябва да бъде подписан за поне една година, а самият чужденец да има висше образование. Освен това размерът на минималната работна заплата в този случай не може да бъде по-нисък от равностойността на 150% от средната работна заплата за предходната година.

  • разрешение за временно пребиваване с цел провеждане на научни изследвания

Такова разрешение може да бъде кандидатствано от чуждестранен учен, който идва в Полша, за да проведе научно-изследователска или развойна работа в научно звено. За да се улесни достъпът на чуждестранни учени до полския пазар на труда, е премахнато задължението за тях да имат разрешение за работа.

Повече информация за процедурите за наемане на чужденци можете да намерите тук.

Признаване на квалификациите на чуждестранни кандидати в Полша.

Диплома за завършване, издадена в друга държава, може да бъде призната в Полша като еквивалентна на полска диплома (съгласно международно споразумение) или, при липса на такова споразумение, чрез признаване. Нострификацията е процедура, насочена към определяне на полския еквивалент на чуждестранна диплома или академична степен. Успешното признаване на дипломата позволява използването на полското професионално звание или академична степен. Можете да научите повече за признаването на чуждестранно образование в Полша и признаването на уебсайта на Полската национална агенция за академичен обмен.

Сектор здравеопазване

По данни на Върховната медицинска камара на Полша липсват около 68 хиляди. лекари. Според доклада на Manpower цели 79% от полските болници са готови да наемат медицински персонал от Украйна. Става дума за лекари и медицински сестри, липсата на които се усеща особено от полската здравна служба.

В случай на здравни работници от страните от Европейския съюз (лекари, зъболекари, медицински сестри, акушерки, фармацевти), процесът на признаване на квалификациите се извършва в съответствие с Директива 2005/36/ЕО. Чужденец извън ЕС, след признаване на дипломата, може да кандидатства в Полша за ограничено право да упражнява професия, за да завърши следдипломен стаж и да вземе държавен медицински изпит. След приключване на стажа и полагане на изпита може да кандидатства за право на практикуване. В случай на завършване на език, различен от полски, всички чужденци са длъжни да издържат изпита по полски език.

Министерството на здравеопазването планира да въведе проект, който позволява на лекари извън ЕС да упражняват професията си без признаване на дипломата си (за определен период от време - до пет години) на определено място (в институция, отчитаща такава необходимост). и желание за работа). За да започнат работа, лекарите ще трябва да се присъединят към т.нар Медицински преглед. Това би било единственото потвърждение за професионалната квалификация на медицински работник. Тогава лекарят трябва да премине практическо обучение, което продължава не повече от 12 месеца. През периода на заетост лекарят може да продължи с признаването на дипломата или медицински преглед, да завърши следдипломен стаж и да вземе окончателен медицински преглед, който ще даде възможност за признаване на неговата квалификация и квалификация.

Академични учители

Академичните преподаватели от чужбина се наемат при същите условия като академичните преподаватели от Полша, като се вземат предвид специфични законови разпоредби, отнасящи се до начина на наемане на чужденци, както от територията на Европейския съюз, така и извън него. Научете повече тук.

Чужденец във фирмата. Бариери и адаптация

Когато решавате да наемете служители от друга държава, трябва да сте наясно с необходимостта от разбиране на различните култури. Докато това е по-малко важно в случая на служители от съседни страни на бившия Съветски съюз, в случай на кандидати, например от Източна Азия, важна роля играе процесът на адаптация, за който компанията трябва да бъде подготвена, за да може успешно изпълняват служителя.

Страховете от наемане на чужденци често са свързани с проблема с езиковата бариера. Въпреки че комуникацията може да бъде трудна в началото, истинската бариера бързо се преодолява.

Социологическите проучвания показват, че стратегиите за адаптация на висококвалифицираните мигранти зависят от предишния им опит на международния пазар на труда и предишни връзки с Полша.

Статията е написана като част от проект „Интеграция, адаптация, приемане. Подкрепа за граждани на трети страни, пребиваващи в Долна Силезия." съфинансирани от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и държавния бюджет. (подробности - https://fundacjaukraina.eu/projekt/fami/)

Авторът носи отговорност за изразените мнения, а Европейската комисия и Министерството на вътрешните работи и администрацията не носят отговорност за използването на предоставената информация.

Външен текст, партньорска статия