Загуба на данъчно облекчение при покупка на касов апарат – кога може да настъпи?

Уебсайт

Предприемачите, които са активни данъкоплатци по ДДС, при извършване на продажби на физически лица, които не извършват стопанска дейност и земеделски стопани с фиксирана ставка, са длъжни да регистрират продажбата в касата. Данъкоплатците обаче имат право на данъчно облекчение при закупуването му. Понякога обаче има ситуации, които правят невъзможно да се възползват от облекчението или задължават предприемача да върне полученото по-рано облекчение. Кога предприемачът е изложен на риск да загуби данъчното облекчение за покупка на касов апарат? Ние отговаряме по-долу.

Отстъпка при покупка на касов апарат - колко е?

Данъкоплатците, които са длъжни да регистрират продажбите на касата, могат да приспадат сумата, изразходвана за покупката му. Данъкоплатци, с които:

  • е имало задължение за водене на регистри за продажби и кой е започнал да води регистри за продажби чрез онлайн касови апарати на приложимите дати,
  • не е имало задължение за водене на регистри за продажби и кой е започнал да води регистри за продажби с помощта на онлайн касови апарати и досега не е използвал касови апарати с електронни или хартиени копия за водене на записи на продажбите.

Съгласно чл. 111 сек. 4 от ЗДДС данъкоплатците, които започват да отчитат приходи с помощта на онлайн касов апарат, могат да приспадат от данъка сума, съответстваща на 90% от стойността му (без данък), но не повече от 700 PLN.

Загуба на данъчно облекчение при покупка на касов апарат

Предприемачът също трябва да има предвид, че в някои ситуации може да загуби правото на данъчен кредит за покупка на касов апарат.

Правилникът съдържа каталог от условия, чието настъпване в рамките на 3 години от началото на регистриране на продажбите в касата води до загуба на данъчно облекчение за покупка на касов апарат, а именно:

  • спиране на използването на касовия апарат във фирмата,

  • неявяване в срок на касата за задължителен технически преглед,

  • ликвидация на дружеството,

  • обявяване в несъстоятелност,

  • продажба на фирмата или нейния клон,

  • приспадане на надбавката за закупуване на касов апарат в нарушение на условията за право на ползване на надбавката.

Най-често загубата на данъчно облекчение за закупуване на касов апарат е свързана с прекратяване на използването му във фирмата. Това е равносилно на невъзможност за регистриране на продажбата на касата.

Следователно предприемачът ще загуби отстъпката за закупуване на касовия апарат и ще бъде задължен да върне отстъпката, ако например касовият апарат е повреден или повреден, което ще е равносилно на невъзможност да го използва във фирмата или в ситуация, в която е откраднат.

Трябва обаче да се има предвид, че загубата на данъчното облекчение при покупка на касов апарат не може да бъде причинена от липса на клиенти. Защото ако предприемачът има ефективен касов апарат във фирмата и може да го използва по всяко време, когато клиентът се появи, облекчението все още има право.

Как да възстановим данъчното облекчение при покупка на касов апарат?

Загубата на данъчното облекчение за покупка на касов апарат трябва да се покаже директно във файла JPK_V7. Посочено е в т. „Връщане на удържаната или възстановена сума, изразходвана за закупуване на касови апарати по чл. 111, ал. 6 от закона”. В такъв случай възстановяването се извършва заедно с плащането на ДДС за текущия период. За да направите това, в системата wfirma.pl отидете в раздела: ЗАПИСИ »РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ПРОДАЖБИ» ДОБАВЯНЕ НА ЗАПИСВАНЕ, където в раздела РАЗШИРЕНИ изберете ВЪЗРАЩАНЕ ЗА КАСА и въведете стойността, която да се върне. До полето за попълване на данните за купувача изберете опцията БЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Публикуваната по този начин връщане ще бъде включена в частта за запис на файла JPK_V7 в позиция K_34.