Програма за Варминско-Мазурско войводство - разработване на мебели и биологични храни

Обслужващ Бизнес

Мазурия се нарича Страната на хилядата езера. Именно тук се намират най-големите водни резервоари в Полша - Śniardwy и Mamry. Този регион също е свързан с гъсти гори, тишина и липса на достъп до технологии. Докато за туристите липсата на покритие, интернет и модерност могат да бъдат трамплин от ежедневието, това може да бъде обезпокоително за жителите на Вармия и Мазури. В ерата на широко разпространената цифровизация всеки иска да има достъп до постоянна връзка, за да може да комуникира със света и да се възползва от възможностите, предлагани от електронната търговия. Програмата на Варминско-Мазурско войводство за 2014-2020 г. е да допринесе за подобряване на качеството на живот на местната общност, но в същото време подкрепата ще бъде предоставена на индустрии, свързани с този регион на Полша - мебели и екологично земеделие. Ще се възползват ли и предприемачите от съфинансиране за развитие на бизнеса?

Интелигентни специализации и приоритетни оси на програмата за Варминско-Мазурско войводство

Интелигентните специализации са области на икономическо развитие, базирани на използване на специфични природни ресурси на региона, сътрудничество на отделни индустрии, както и използване на иновативни технологични решения. Те трябва да допринесат за активизиране на общността и извличане на регионалния потенциал, което от своя страна ще повиши конкурентоспособността на дадена област. Всяко войводство идентифицира свои собствени интелигентни специализации - за Вармия и Мазури това са следните индустрии

 • икономия на вода,

 • мебели,

 • висококачествена храна.

Програмата за Варминско-Мазурско войводство за 2014-2020 г. ще даде приоритет на гореспоменатите интелигентни специализации. Хората, които искат да се възползват от субсидии, трябва да обърнат внимание на проекти, реализирани в тези области.

Програмата за Варминско-Мазурско войводство включва 12 области за подкрепа:

 • интелигентна икономика на Вармия и Мазури - 320 милиона евро,

 • човешки ресурси за икономиката - 118 млн. евро,

 • дигитален регион - 76 млн. евро,

 • енергийна ефективност - 267 млн. евро,

 • природна среда и рационално използване на ресурсите - 105 млн. евро,

 • култура и наследство - 130 млн. евро,

 • транспортна инфраструктура - 196 млн. евро,

 • площи, изискващи ревитализация - 64 млн. евро,

 • достъп до висококачествени обществени услуги - 80 млн. евро,

 • регионален пазар на труда - 181 млн. евро,

 • социално включване - 128 млн. евро,

 • техническа помощ - 58 млн. евро.

Проекти, които ще бъдат от полза за предприемачите в програмата за Варминско-Мазурско войводство

Програмата на Варминско-Мазурско войводство за 2014-2020 г. също предвижда подкрепа за предприемачи. Хората, които управляват бизнес и възнамеряват да го предприемат, ще могат да се възползват от нисколихвени заеми, гаранции, както и невъзвръщаемо съфинансиране. В случай на получаване на субсидия, предприемачът ще трябва да покрие част от направените разходи от собствения си джоб, но неговият дял в участието на разходите не трябва да надвишава 10% от стойността на целия проект. Средствата ще бъдат отпуснати за:

 • повишаване на конкурентоспособността на предприятията от сектора на МСП,

 • внедряване на R&D инфраструктура в компании,

 • подкрепа при предприемане на научноизследователска и развойна дейност,

 • закупуване на R&D услуги, резултати от изследвания от външни компании и тяхното използване в предприятието,

 • подпомагане на сътрудничеството в рамките на публично-частни партньорства, клъстери, консорциуми,

 • развитие на нови дейности - стартиращи фирми,

 • модернизация на работни места, инфраструктура на предприятието,

 • подготовка на изоставени зони за нови инвестиции,

 • предоставяне на обучение и консултантска подкрепа за млади и опитни предприемачи.

Как да кандидатствам за финансиране по програмата за Варминско-Мазурско войводство?

За програмата за Варминско-Мазурско войводство се поддържа уебсайт с цялата информация за субсидиите, областите за подкрепа и крайните срокове за кандидатстване. Предприемач, който иска да се възползва от финансова подкрепа, може да използва търсачката за проекти. След щракване върху името на даден проект ще се изведе регламентът – описание на изпълнителя, размер на собствения принос, начин на подаване на заявката, планирана дата на обявяване на конкурса. На уебсайта на програмата за Варминско-Мазурско войводство можете също да намерите образци на документи, които да подадете при кандидатстване за финансиране.