Съвременни технологии и ново законодателство

Обслужване

Нека да разгледаме дали съвременните технологии влияят на задълженията на обикновен гражданин и как те се превръщат в създадения в момента закон.

Понякога може да изглежда, че законът не е в крак с промените, които поради своята несъвместимост ограничава или дори възпрепятства развитието на определени области от живота. Заслужава да се отбележи обаче, че има зони, в които правото и новите технологии вървят ръка за ръка. mObywatel е приложение, което променя не само живота на поляците, но и законодателството.

Обществено мобилно приложение

Министърът, отговарящ за компютъризацията, осигурява и осигурява разработването на софтуер, предназначен за мобилни устройства, позволяващ по-специално изтегляне, съхранение и представяне на електронни документи, както и прехвърляне на тези документи между мобилни устройства или към ИКТ системи. mObywat е дигитален портфейл с документи. Приложението има няколко части:

  • mLawo Езда

  • mИдентичност

  • mVerifier

  • наказателни точки

mLawo Езда

mPrawo Jazdy позволява на Потребителя да изтегля лични данни от mTożsamość и свързаните с тях разрешения за управление на превозни средства от базата данни на CEK и да ги съхранява в криптирана форма на мобилното устройство на Потребителя, както и да ги показва.

От 5 декември 2020 г. чл.38 ал. 1 т. 1 от Закона за движението по пътищата, е променено, като отпадна задължението на водача на МПС да има при себе си и да представи, по искане на упълномощения орган, необходимия за даден вид МПС или документ на водача, потвърждаващ правото на управлява превозното средство. Тази промяна е отговор на пакета за дерегулация, който идва на етапи от 2018 г.

mИдентичност

mTożsamość ви позволява да изтеглите личните си данни от регистъра на PESEL и регистъра на личните идентификатори. Този елемент на приложението позволява данните да се съхраняват в криптирана форма на мобилното устройство на Потребителя, да се показват данните на Потребителя на други лица, за да се потвърди самоличността на Използването, както и да се прехвърлят личните данни на Потребителя на публични или не -публични субекти, за да ползват предлаганите от тях услуги. Пример: можете да използвате градския транспорт mTożsamości по време на проверката, при упражняване на правото на глас, при инсталиране на карти за лоялност, вземане на писмо в пощата, клиниката, хотела, когато използвате други услуги. 

Благодарение на mIdentity, гражданинът не е необходимо да има лична карта, той може да я има по телефона.

mVerifier

mW Verifier е софтуер, предназначен да бъде инсталиран на мобилно устройство, който си сътрудничи с mTożsamości и позволява потвърждение на лични данни в mTożsamości.

Използването на mVerver се извършва по отделни правила. С помощта на приложението mW Verifier можете да проверявате само данните на потребителите на версията на приложението mObywat със същата операционна система. Не е възможно да се проверяват данните на потребител, използващ различна операционна система.

Пример 2: В приложението mVerver можете да проверите: име и фамилия, снимка с ниска разделителна способност, дата и час на проверка, статус на сертификат, например по отношение на mLegitimation, възраст на ученика, име и адрес на училището.

Наказателни точки

Наказателни точки е услуга, достъпна с mPrawo Jazdy, която дава възможност за представяне на броя точки, посочени в чл. 98 сек. 1 от Закона за водачите на превозни средства, получени от Ползвателя за нарушаване на правилата за движение по пътищата. Информация за онлайн наказателни точки се изтегля веднъж на ден - актуализацията се извършва всеки ден в 6.00.

Въпреки факта, че поради спецификата на информационните технологии, използването на функциите mPrawo Driving and Penalty Points, изискващи достъп до Интернет (активиране, опресняване на данните), може да се извършва с прекъсвания или с ограничения, произтичащи от изчислителната мощност на ИТ инфраструктурата на министъра, не може да се пренебрегне, че приложението е значителна стъпка към улесняване на живота, също и по отношение на правните разпоредби.

Трябва да се отбележи, че с въвеждането на нови ИТ решения отпаднаха някои или поне някои задължения, т.е. притежаването на документи при тях.

Необходимостта от непрекъснато усъвършенстване

Предложените от компетентния министър заявления все още изискват работа и въпреки непрекъснатото усъвършенстване на системата, както и адаптирането на съответните законови разпоредби към нея, пред администрацията има още много работа. Също така си струва да припомним, че новите технологии, освен посочените в тази статия, се доказаха много добре в областта на медицината. Това е приложение за електронна рецепта, което работи като пилот от 2018 г. и постоянно от януари 2020 г., като един от елементите на широк пакет, известен като електронен пациент.

Интересно решение, макар и критикувано от мнозина, е приложението Home Quarantine, което улеснява и улеснява прилагането на задължителна карантина у дома във връзка с епидемията Covid-19.

Несъмнено адаптирането на нормативната уредба към новите технологии и процеса на компютъризация изисква постоянство, работа и сътрудничество на много субекти, така че въведените решения да доведат до опростяване на справянето с гражданите.

Правно основание

  1. Закон от 20 юни 1997 г., Закон за движението по пътищата, Journal of Laws 2020.110, т.е.

  2. Закон от 17 февруари 2005 г. относно компютъризацията на дейността на субектите, изпълняващи обществени задачи, Вестник за закони 2020.346, т.е.

Материал подготвен от екипа на "Так Правник".

Собственик на марката "Tak Prawnik" е BZ Group Sp. зоологическа градина.