E-proof - какви промени въвежда новата лична карта?

Обслужване

На 4 март 2019 г. влезе в сила Законът от 6 декември 2018 г. за изменение на Закона за личните карти и някои други закони, който позволява издаването на т.нар. електронна лична карта. Какво трябва да знаете за новите документи за самоличност, т.е. e-ID?

E-proof - какви промени във формата и външния вид на документа?

Във връзка с въвеждането на т.нар e-ID променя външния вид на документа за самоличност. Новото доказателство ще бъде маркирано с указание, че е доказателство с възможност за използване на електронната функция. Ще можете да се възползвате от тези допълнителни функции с CAN кода за сигурност. Този номер е показан на първата страница на документа. От друга страна, на гърба на документа има баркод, чиято функция е, от една страна, да даде възможност за четене на информация, съхранявана в документа по електронен път, а от друга - да предпазва от достъп до тези данни от неупълномощени лица. Новата лична карта има CAN код за сигурност за четене на допълнителни данни и баркод за защита от неоторизиран достъп.

Това, което се променя - електронният слой

Според изменението нови доказателства придобиват т.нар електронен слой.Сега във флопи диска е вграден микрочип, който позволява електронно възстановяване на информацията, съхранявана на нея. Електронният слой на e-ID позволява безконтактно четене на информация и удостоверяване с помощта на документ за самоличност в Интернет.

Функции на лична карта

След влизане в сила на изменението, личната карта ще изпълнява следните функции:

  • доказателство за самоличност;

  • доказателство за гражданство;

  • потвърждаване на правото на преминаване на границата на определени държави;

  • електронно подписване на документи;

  • удостоверяване в процеса на влизане в лични профили;

  • комуникация с органи на държавната администрация и други субекти.

Електронното доказателство е допълнителни функции на документ за самоличност, като електронно подписване на документи или влизане в доверени профили с използване на доказателство.

Искане за нови доказателства

Изменението не предвижда задължение за замяна на валидна "стара" лична карта с e-ID. От 4 март 2019 г. обаче можете да подавате заявления за подмяна на документ, също ако желаете да го замените преди изтичане на срока. Такава подмяна не включва никакви допълнителни разходи. Независимо от срока на валидност на вашата лична карта, можете да замените документа си за e-ID по всяко време. Не включва никакви допълнителни такси. Ако обаче срокът на валидност на документа ви за самоличност е изтекъл, новата лична карта задължително ще съдържа т.нар. електронен слой.

Заявления за издаване на доказателства могат да се подават:

  • във всеки офис на общината, независимо от адреса на управление;

  • през интернет.

След изменението се промени и видът на заявлението за издаване на лична карта, поради възможност за предоставяне на други, допълнителни причини за кандидатстване за лична карта. Освен това заявлението включва искане за съгласие на заявителя да включи удостоверение за личен подпис в документа.

Също така е важно да прикачите правилно направена снимка.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Подаване на сигнал за загуба на документ

Електронният слой на електронните доказателства работи безконтактно и се използва за удостоверяване. Той е носител на много чувствителни данни. Загубата, повредата или кражбата на документ със сигурност крие риск от неправомерно използване на документа.

Ето защо, в случай на загуба на лична карта, този факт трябва незабавно да бъде съобщен или в общинската служба, или чрез интернет, т.е. чрез portalbyw.gov.pl. Електронната услуга позволява автоматично, незабавно анулиране на доказателствата. Заплахите, свързани с електронния слой, наложиха промени и в областта на мобилната обработка на документи. В случай на загуба, той може да бъде незабавно - чрез интернет - анулиран.

Възможно е също така да спрете личната карта за максимум 14 дни, когато имате съмнения дали вашият e-ID е безопасен. Трябва обаче да се помни, че ако e-ID не бъде отключен до края на този период, документът автоматично ще бъде анулиран. От своя страна оттеглянето на спирането незабавно ще възстанови валидността на документа. Изменението въведе и възможността за спиране на личната карта за 14 дни. След този период доказателството автоматично ще изтече. Спирането и отмяната на спирането е възможно както чрез портала civils.gov.pl, така и лично в офиса на общината. Разбира се, електронната услуга е по-бърза.

Освен това, ако подадете сигнал в полицията за кражба на електронния си идентификационен номер, не е необходимо допълнително да блокирате достъпа до документа. Полицията автоматично ще го отмени.

Препоръчително е обаче да докладвате загубата на e-ID във всяка банка - така че информацията за загубата на документа да отиде в междубанковата база данни. Това ще ви осигури по-голяма защита срещу измамници.