Неосвобождаване на закупените в онлайн магазина стоки - последствия

Обслужване

Предприемачите, управляващи онлайн магазини в по-малък или по-голям мащаб, се борят с трудности, свързани с определяне на условията за покана за сключване на договор, подаване на оферти, определяне на момента на сключване на договор. Тези проблеми се появяват на етапа на създаване на правилника за магазина. Въпреки защитата, могат да възникнат непредвидени ситуации като: повреда в мрежата, повреда на сървъра, човешка грешка, изчерпване на стоката, което ще попречи на предприемача да я достави на клиента. Какво трябва да направи собственикът на магазина тогава? Как да реагираме на потребителски претенции? До какво води непредаването на закупените в онлайн магазина стоки? Разберете в нашата статия!

Консуматор

Потребителят по реда на Гражданския кодекс е физическо лице, което извършва правна сделка с предприемача, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.

Така че, ако някой купува компютър с цел да го използва на работа или за професионална дейност, той не го купува като потребител. Въпреки това, ако трябва да се използва изключително за домашни цели, той няма да го използва за създаване на проекти, произтичащи от неговата професия или бизнес дейност, тогава покупката на стоки попада в обхвата на отношенията между предприемача (продавача) и потребителя (купувач).

Потребителят често се третира като по-слабата страна в отношенията с предприемача. Той не е длъжен да познава нормативната уредба, да ги използва свободно, да прави разлика между оферти и покани или сключване на договор, определящ момента на сключване на договор за покупко-продажба. Отговорност на предприемача е да информира потребителя за всички тези неща, които включват:

  1. името на продукта и неговата цена;

  2. технически дейности, които съставляват процедурата за сключване на договора - информиране кога е сключен договорът;

  3. правни последици от потвърждение от другата страна за получаване на офертата;

  4. правилата и методите за записване, осигуряване и споделяне от предприемача на другата страна на съдържанието на сключения договор - това обикновено се посочва в правилника или се изпраща в съдържанието на имейл, потвърждаващ получаването на поръчката;

  5. методи и технически средства за откриване и коригиране на грешки във въведените данни, които предприемачът задължително предоставя на другата страна;

  6. езиците, на които може да се сключи договорът - особено когато работите онлайн магазин с чуждестранна доставка;

  7. етичните кодекси, които прилага, и тяхната наличност в електронна форма.

Определяне на момента на сключване на договора

Всеки онлайн магазин трябва да има регламент за работата си. То трябва да съдържа информация като например кога е сключен договорът между потребителя и предприемача, управляващ онлайн магазина. Това е важно, тъй като ако договорът не бъде сключен, потребителят не може да изисква стоката да бъде доставена от продавача, тъй като той всъщност не я е купил и предприемачът не се е ангажирал да предаде стоката.

Оферта

Предприемачът, като пуска стоки в онлайн магазина с посочване на цената им, формулира оферта по този начин. Негов адресат е неограничена аудитория – хората, които посещават даден уебсайт, независимо дали го правят редовно или случайно, намират страхотна оферта и влизат в онлайн магазин. Освен ако разпоредбите на онлайн магазина не предвиждат друго, потребителят, разглеждайки артикулите в онлайн магазина и ги добавя в кошницата, приема направената от продавача оферта.

След приемане на вашата поръчка, попълване на кошницата и след това избор на начин на плащане и доставка се сключва договор за покупко-продажба. При такъв модел продавачът е този, който прави оферта на купувача, който я приема.

Покана за сключване на договор

В правилника обаче можете да предвидите информацията за продуктите, които се предлагат в асортимента на онлайн магазина, да е покана за сключване на договор, а не оферта. В този случай стоките, показани на уебсайта, заедно с цените, не са оферта, подадена от предприемача, а са само информативни. След това правилата трябва да определят кога ще бъде сключен договорът.

Пример 1.

Подаване на поръчка от клиента означава за X (име на магазина) оферта за сключване на договор за покупко-продажба на поръчания продукт. Това е обвързващо за клиента, ако X потвърди получаването му незабавно / в рамките на 24 часа / в рамките на 3 работни дни.

При такъв модел потребителят е този, който насочва офертата към предприемача, желаейки да закупи определен продукт от него, а решението дали това ще се случи се взема от собственика на онлайн магазина. Големи предприятия, като Media Markt и Empik, не могат да си позволят да преглеждат и проверяват всяка поръчка лично. При такива големи предприемачи незабавното и автоматично потвърждение на поръчката е най-популярно, но когато след известно време се окаже, че стоките не са налични или че дадена цена е резултат от грешка в сървъра или мрежата и е силно подценена, те са носи отговорност пред потребителя, подал такава оферта.

За по-малките предприемачи, които нямат много поръчки и могат да контролират притока на поръчки самостоятелно или с помощта на служители, е изгодно да се зададе краен срок за потвърждение на получаването на поръчката, за да се провери предварително дали имат правилния асортимент или са предоставени в интернет, цената е правилна, ще могат ли да донесат стоките от производителя или да ги произвеждат сами, ако нямат стоките на склад (тогава си струва да зададете времево ограничение от 3 работни дни, за да се осигури време за производството на стоките).

Следователно, можете да сключите договор по два начина, като управлявате онлайн магазин, като договорът е обвързващ и за двете страни. Купувачът е длъжен да заплати цената и да вземе стоката, а продавачът е длъжен да прехвърли имота си на купувача и да му предаде закупената вещ.

Искане за предаване на артикула

Ако договорът е сключен, потвърден от продавача или във варианта на офертата, потребителят поръча стоката, избере начин на доставка и плащане, продавачът е длъжен да му предаде стоката. Ако по различни причини той не може да го направи - липси в складове, изтегляне на продукта от продажба и невъзможност за закупуването му от производителя, невъзможност за производство на стоката, неправилно посочена по-ниска цена и нерентабилност на продажбата на стоката, потребителят може да поиска от него да достави стоката.

Тъй като позицията на потребителя е привилегирована по отношение на предприемача, си струва да се опитате да общувате с него. В отговор на искането следва да се посочат причините за неизпълнението на договора – ако те са обективно невъзможни, като липса на стока на склад и изтеглянето й от производство, потребителят не може да получи стоката, така описвайки ситуацията към него в отговор трябва да сложи край на въпроса. Въпреки това купувачът може да посочи, че преди да потвърди поръчката, предприемачът е трябвало да провери дали разполага със стоките и ако не, дали е могъл да ги донесе навреме. Позоваването на грешка в ценообразуването изисква от търговеца да докаже, че потребителят е знаел за грешката или лесно е могъл да я забележи. Ако ситуацията е очевидна, предлаганите досега стоки за 10 000 PLN и струващи 10 PLN са очевидна грешка, дори в резултат на това, че не се въвежда „000“. Например разликата между 8000 PLN и 3500 PLN не е толкова очевидна. Още повече, че ако се добави информация за промоцията на тази намалена цена, тогава е по-трудно да се докаже, че това е резултат от грешка, която потребителят може да е забелязал.

Ако предприемачът не е допуснал очевидна грешка или е пропуснал задължението да провери инвентара и все пак е приел офертата на купувача, сключил е договор, струва си да се помисли за приятелско, извънсъдебно решение на случая - постигане на споразумение с потребител, за когото честото получаване на заместващ продукт на намалена цена ще бъде достатъчно и той няма да изпраща съдебни спорове.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Непредаване на закупената в онлайн магазина стока - костюм за доставка на стоката

Непредаването на стоката и неотговарянето на призовката често може да доведе до това потребителят да предяви иск за доставка на стоката до съда. Ако невъзможността за издаване на стоки е очевидна, например прекратяване на производството, за което информацията е била разпространена на уебсайта на производителя, повдигането му в отговор на иск трябва да доведе до отхвърляне на искането на купувача.

Позоваването на грешка в цената не винаги гарантира печалбата на предприемача - защото той ще трябва да докаже, че грешката е значителна и очевидна. Ако е знаел за грешката, той не би представил подобна оферта в онлайн магазина, а в същото време купувачът би трябвало да знае за грешката или лесно да е разбрал за нея. За тази цел би било полезно да се посочат за сравнение редица уебсайтове, където са налични стоките, заявени за освобождаване, и цените, на които се появяват. Ако „грубо занижената цена“ в нашия онлайн магазин не се различава значително от цените на този продукт в други магазини, съдът няма да приеме, че е имало грешка. Важно е също така, че при тази ниска цена няма информация за промоцията - ако се случи, шансовете на предприемача да спечели намаляват. Ако предприемачът загуби, той ще бъде натоварен и с разноските по производството в полза на потребителя, включително разноските за неговия адвокат, ако той назначи такъв по делото.

Следователно, когато неизпълнението на стоката, т.е. неспазването на договора от страна на предприемача, се дължи на причини, за които той носи отговорност, си струва да се опитате да разрешите спора по взаимно съгласие, като по този начин не рискувате задължението и двамата да доставят стоки и да възстанови разноските по производството на опонента.