Мотоциклет и мотопед - приспадане на ДДС

Обслужване На Услуги

В бизнес дейности предприемачите решават да използват не само леки автомобили, но и мотоциклети и мотопеди. Поради подробните промени в нормативната уредба относно правото на приспадане на ДДС за моторни превозни средства, си струва да се знае какви технически условия трябва да отговарят на посочените по-горе двуколесни.

Съгласно Класификацията на ДМА всички моторни превозни средства са включени в подгрупа 74, която включва още - "мотоциклети, ремаркета и мотоциклетни колички". Този род е маркиран със символа 740 и включва:

  • мотоциклети и скутери, включително пътнически ремаркета,
  • мотоциклети и товарни рикши, включително ремаркета за камиони.

Категорията обаче не включва моторни превозни средства за обработка, т.е. камиони за склад или платформа (подгрупа 76).

Мотоциклет и мотопед

Наредби относно дефиницията на мотоциклети и мотопеди, както и техническите условия, които трябва да бъдат изпълнени, бяха включени в Закона от 20 юни 1997 г. - Закон за движението по пътищата. Съгласно чл. 2 точки 45 и 46:

  • мотоциклет - моторно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем на цилиндъра над 50 cm3, двуколесно или с кош - многоколесна (този термин включва и триколесно превозно средство със симетрично разположение на колелата),
  • мотопед - дву- или триколесно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем на цилиндъра не повече от 50 cm3 или с електродвигател с мощност не повече от 4 kW, чиято структура ограничава скоростта до 45 km / h.

Така, видно от цитираните обяснения, мотоциклетът е МПС и по смисъла на ЗДДС (чл.2 т.34), а мотопедът не е. От този въпрос зависи дали данъкоплатецът ще има пълното право на приспадане на ДДС при покупката на двуколка и разходите, свързани с нейната експлоатация.

Данъкоплатец, закупил мотопед за целите на стопанската си дейност, има неограничено право да приспада ДДС както върху разходите за придобиване, така и върху оперативните разходи, тъй като не е МПС по смисъла на ЗДДС.

Приспадане на ДДС за мотоциклети

Съгласно Закона от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Закона за данъка върху стоките и услугите и някои други закони данъкоплатците до 30 юни 2015 г. нямат право да приспадат ДДС при покупка на моторни горива, дизелово гориво и газ за задвижване:

  • леки автомобили,
  • моторни превозни средства (различни от леки автомобили) с максимално допустимо тегло не повече от 3,5 тона, в които броят на местата (места), включително мястото на водача, е:

а) 1 - ако максималната товароносимост е по-малка от 425 kg,

б) 2 - ако максималната товароносимост е по-малка от 493 kg,

в) 3 или повече - ако максималната товароносимост е по-малка от 500 кг.

Онлайн съвети

Управлявате ли компания и имате въпроси?

Възползвайте се от експертните съвети на Ръководството на предприемача

Онлайн съвети за бизнеса

Мотоциклетите също са включени в гамата от моторни превозни средства с общо тегло под 3,5 тона. Струва си да се спомене обаче, че това ограничение не се прилага за моторни превозни средства (включително леки автомобили), използвани изключително за бизнес цели.