Мобинг на работното място – къде да подадете сигнал за мобинг?

Обслужващ Бизнес

Чл.943 ал.1 от ЗДвП - Кодекса на труда казва: „Работодателят е длъжен да противодейства на мобинга". Какво обаче е мобингът на работа? Какво казват регламентите за това? Как се проявява такъв тормоз? Преди всичко обаче също - къде да съобщите за мобинг? В тази статия отговаряме на тези въпроси!

Мобинг на работното място по акт

Какво е мобинг? Неговото определение се съдържа в КТ в чл.943 § 2:

Мобинг означава действия или поведения, свързани със служител или насочени срещу служител, състоящи се в постоянен и продължителен тормоз или сплашване на служител, каращи го да подценява професионалната си пригодност, причиняващи или насочени към унижаване или осмиване на служителя, изолирането му или елиминирането му от екипа на колегите”.

Горната дефиниция показва, че действията спрямо служител, за да се считат за мобинг, трябва да бъдат постоянни и дълготрайни, т.е. еднократното поведение не се дефинира по този начин. Две много важни характеристики на мобинга са издръжливостта и повторяемостта.

Ако се почувстваме тормозени, трябва да анализираме дали някой колега или ръководител не ни упражнява мобинг.

Как да разпознаем мобинг?

И така, как се проявява мобингът? Как можем да разберем кога сме станали жертва на това? Какво поведение може да допринесе за това?

Когато другото лице (или лица):

  • не ни слуша, коментира изказванията ни, пречи на общуването, критикува всяко изречение, което казваме, прекъсва ни;
  • изключва ни от групата, осмива ни, обижда ни, дори ни предизвиква, подиграва ни, клюкари ни;
  • кара ни да правим нещо, което е против нашата чест;
  • не ни позволява да вземаме никакви решения, никога няма време да говори с нас, отблъсква ни;
  • той специално ни възлага задачи, които са безсмислени или изпълнението на които е много монотонно, делегира ни толкова много задачи, че ние не сме в състояние да ги изпълним;
  • той ни тормози физически, психически и сексуално;
  • излага здравето и живота ни на риск, като възлага вредна работа без подходяща подготовка,

- станахме жертва на мобинг по време на работа.

Най-често в контекста на мобинга се разглеждат служителят-жертвата и лицето-работодател-мобинг. Струва си обаче да се има предвид, че лицето, което извършва мобинг, може да бъде и друг колега или ръководител. Освен това надзорникът може да бъде и жертва на мобинг. Проявява се в открита и неоправдана критика към работодателя или ръководителя, не само в контекста на тяхната работа, но и в контекста на тяхното поведение, смях, отказ да изпълнява задачи (без аргументи) или поставяне под съмнение нечие мнение.

Действия на служителите съгласно акта

В Кодекса на труда можем да прочетем как жертвата може да поиска правата си. Това е уредено в чл. 943 Задължения на работодателя в областта на противодействието на мобинга. чл.943 от КТ
„§ 3. Служител, чийто мобинг е причинил здравословно разстройство, може да иска от работодателя подходяща сума като финансово обезщетение за претърпената вреда.
§ 4. Служител, който е претърпял мобинг или е прекратил трудовия договор в резултат на мобинг, има право да иска обезщетение от работодателя в размер не по-нисък от минималното трудово възнаграждение, определено въз основа на отделни разпоредби.
§ 5. Декларацията на работника или служителя за прекратяване на трудовия договор следва да бъде направена в писмена форма, като се посочва причината, посочена в § 2, обосноваваща прекратяването на договора.

Къде да подадете сигнал за мобинг?

Ако сме станали жертва на мобинг по време на работа, сигурно се чудим къде да съобщим за мобинг. Националната инспекция по труда отговаря за наблюдението на спазването на Кодекса на труда, така че можете да докладвате нашата ситуация там.

Ние обаче имаме и друг път и това е завеждане на дело в Трудовия съд. Интересното е, че ние не съдим извършителя, а винаги работодателя, защото той не противодейства на мобинга, въпреки законовото задължение.
Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да се подготвим?

Преди да съобщим за мобинг на работното място, си струва да се подготвим за него. Как? Предимно чрез представяне на доказателства. Нека се опитаме да гарантираме, че всяко изискване към нас е представено в писмен вид и всеки разговор с извършителя да се провежда в присъствието на свидетели. Трябва да изпълняваме и задълженията си надеждно въпреки всичко - благодарение на това никой няма да може да ни обвини в сигнализиране за мобинг, въпреки че всъщност не сме изпълнили задълженията си.

Записът може да послужи и като доказателство по делото. Ще бъде особено полезно, когато никой от нашите сътрудници не иска да ни бъде свидетел. Трябва обаче да помним в такава ситуация, че това доказателство не винаги може да бъде допуснато, защото записването на някого без неговото съгласие е против закона.

Мобингът може да ни накара да загубим вяра в способностите си, самочувствието ни ще се срине, а може да се отрази и на здравето ни. Ето защо, ако почувстваме, че сме станали жертва на това, не се страхувайте да съобщите за това и да помолим за помощ.