Интернет реклама в светлината на закона, част И

Обслужващ Бизнес

Не може да се отрече, че интернет рекламата е атрактивен начин за популяризиране на стоки и услуги – тя се влияе от много фактори. Само няколко години след въвеждането и развитието си той доминира в традиционните преди това рекламни медии. Най-големите предимства включват глобален достъп, който позволява на почти всеки потребител по света да види рекламата, ако се намира на избраната страница. Несъмнено предимство е и ниската цена, която не може да се каже дори за телевизионна реклама. В случай на онлайн реклама ние определяме къде и по кое време получателите могат да видят рекламата, например въз основа на измерването на честотата на посещенията.

Благодарение на многобройните маркетингови проучвания можем също така да профилираме избраното съобщение много по-добре, което означава, че на страница, посветена на избрана тема (напр. технологични иновации), можете да поставите реклама за компютърно оборудване, като по този начин увеличавате шанса за по-голям интерес и, следователно, покупката на стоки/услуги. Освен това този тип реклама ще бъде постоянна и реално може да бъде публикувана за много по-дълъг период от излъчване по телевизията или радиото – поради по-големия обхват и интерес. Следващите години доведоха до значителни промени на пазара на интернет реклама. Не само новите видове реклама са видими, но и правната рамка за показване на нови форми на реклама също се промени.

Не може да се отрече, че по времето, когато започна интернет рекламата, нямаше ограничения в това отношение. Поради тази причина са създадени различни форми за популяризиране на продукти и услуги, които в съзнанието на интернет потребителите се възприемат като нежелани и неетични. Най-добрият пример за това е спамът, чието използване може да има сериозни последици за бизнеса – от блокиране на пощенска кутия, до премахване от класирането на търсачките и дори съдебни процедури. Рекламният и шпионски софтуер са еднакво неприятни форми на реклама – тяхната задача е не само да популяризират избрани стоки, но и да наблюдават компютъра, на който са инсталирани тези програми (обикновено несъзнателно). Следователно стана ясно, че показването на такива нови рекламни материали като интернет рекламата трябва да бъде законово регламентирано. На първо място беше необходимо да се отговори на въпроса: какви видове реклама са разрешени в мрежата?

Интернет реклама в светлината на полското законодателство

Полша е една от водещите страни, най-често атакувани от хакери. Първо, поради безразсъдството на потребителите, които посещават съмнителни уебсайтове или отварят имейли с неизвестен произход. От друга страна, това състояние е до голяма степен повлияно от липсата на строги законови регулации по отношение на онлайн рекламата, която и до ден днешен много интернет потребители просто отъждествяват със спам или различни видове вируси. Въпреки че е трудно да се повярва, полското законодателство все още не включва отделни актове, които биха регулирали изчерпателно начина на работа на интернет рекламата. Това, разбира се, не означава, че няма ограничения. В домашния интернет е забранено рекламирането на всякакви стимуланти (включително алкохол и тютюневи изделия) и лекарства, отпускани с рецепта. Тук обаче можем да намерим изключения - например по-слаби алкохоли - като бира - или някои лекарства с ясна индикация как трябва да се използват и за каква цел. Струва си да се запознаете подробно с разпоредбата на чл.16б. Законът за радио и радиото от 29 декември 1992 г

чл.16б.

1. Забранено е излъчването на реклама:

1) тютюневи изделия, тютюнев реквизит, изделия, имитиращи тютюневи изделия или тютюнев реквизит и символи, свързани с употребата на тютюн, в обхвата, регламентиран със Закона от 9 ноември 1995 г. за опазване на здравето от последиците от употребата на тютюн и тютюневи изделия (Списание за закони от 1996 г10, т 55, с измененията д.);

2) алкохолни напитки, доколкото е уредено със Закона за възпитание в трезвеност и противодействие на алкохолизма от 26 октомври 1982 г. (Списание от 2007 г., бр. 70, т. 473, изм.);

3) медицински услуги по смисъла на Закона от 30 август 1991 г. за здравните заведения (Законодателен вестник от 2007 г., № 14, т. 89, изм.), предоставяни само въз основа на направление от лекар;

4) лекарствени продукти в обхвата, уреден със Закона от 6 септември 2001 г. - Фармацевтичен закон (Сп. от 2008 г., бр. 45, т. 271, изм.);

5) цилиндрични игри, игри с карти, игри със зарове, взаимни залагания, игри на игрални автомати, доколкото е регламентирано със Закона за хазарта от 19 ноември 2009 г. (Законодателен вестник № 201, т. 1540 и от 2010 г., № 127, т. 857 ).

Струва си да се отбележи, че в допълнение към законите, въведени от парламента, има и кодекси, създадени доброволно от асоцииране на предприемачи от избран отрасъл - също в Полша. Например: у нас т.нар кодекс за маркетингово поведение по отношение на тютюневите изделия - неговата цел е да защити предприемачите от нелоялна и агресивна конкуренция. Струва си да добавим, че това е една от първите инициативи от този тип в Източна Европа.

На свой ред, на 8 април 2005 г. беше създаден Рекламният кодекс на полските пивоварни, който беше подписан доброволно от над 90% от производителите на бира в Полша - документът съдържаше както правилата за поведение при рекламиране на пивоварни продукти, така и наказателни санкции в случай на неспазване на приетите правила. Горните примери показват, че уважаващите себе си компании, дори и със защита от законови органи, могат да се справят доста добре с нелоялната конкуренция.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Интернет реклама и нелоялна конкуренция

Що се отнася до защитата на предприемачите от нелоялна конкуренция, правният акт, уреждащ този въпрос, е Законът за борба с нелоялната конкуренция от 16 април 1993 г. Особено важна разпоредба беше включена в чл. 16.1, който обяснява какво е акт на нелоялна конкуренция по отношение на рекламата - Интернет рекламата също ще бъде такъв акт.

чл.16.

1. Акт на нелоялна конкуренция в областта на рекламата е по-специално:

1) реклама, противоречаща на разпоредбите на закона, морала или накърняваща човешкото достойнство,

2) реклама, която заблуждава клиента и следователно може да повлияе на решенията му относно покупката на стоки или услуги,

3) реклама, отнасяща се до чувствата на клиентите чрез предизвикване на страх, използване на суеверия или доверчивост на децата,

4) изявление, което, докато насърчава закупуването на стоки или услуги, създава впечатление за неутрална информация,

5) реклама, която представлява значителна намеса в сферата на неприкосновеността на личния живот, по-специално чрез тормоз на клиенти на обществени места, които са обременяващи за клиентите, изпращане на стоки, които не са поръчани за сметка на клиента, или злоупотреба с технически средства за комуникация.

Струва си да се добави към горната статия въпросът за адресата на правната отговорност. Не само компанията, която притежава рекламата, която не отговаря на горните стандарти, е отговорна за нелоялната конкуренция, но също така и рекламната агенция или независим предприемач, който е отговорен за създаването на тази реклама (например по поръчка).

В обобщение, нелоялната реклама се разбира като реклама, която кара получателя да вярва, че действителното състояние на нещата не е вярно. С други думи, това е вид реклама, чиято цел е да манипулира получателя, като въздейства на различни стимули и чувства, за да го убеди да купи. Например, когато действителното предназначение на рекламираната стока е различно от показаното в рекламата. Този въпрос е обяснен подробно в разпоредбата на Апелативния съд в Гданск от 6 ноември 1996 г.:

Според съдебната юрисдикция, реклама, която е несправедлива и следователно реклама, противоречаща на морала, е реклама, която, използвайки доверчивостта на получателя, оправдана от обстоятелствата и средната неспособност да се правят сложни асоциации и изводи въз основа на текста, показващ желаното съдържание от рекламодателя, кара средния получател да вярва, че има факти, които всъщност не се случват, като по този начин създава чувство на разочарование, пренебрежение или дори измама.