Финансов лизинг и оперативен лизинг на автомобил - основни разлики

Обслужване На Услуги

Предприемачите все по-често използват лизинг като форма за финансиране на автомобили в дейността си, което е свързано с темата „финансов лизинг срещу оперативен лизинг”. Има разлики между двете форми, които са представени в следващата статия. Проверете какви са основните разлики между финансов и оперативен лизинг!

Финансов лизинг

При финансовия лизинг на автомобил задължението за вписване на предмета на лизинга в регистъра на дълготрайните активи е на лизингополучателя, следователно приспадащите се разходи на предприемача включват отписване на амортизация. В съответствие с разпоредбите, които са в сила от 2019 г., предприемачът има възможност да извърши отписване на амортизации, ограничено до следния лимит:

 • 150 000 PLN - за автомобили с вътрешно горене и хибридни автомобили,

 • 225 000 PLN - за електрически автомобили.

При финансов лизинг данъкоплатецът не може да включва лизингови вноски в разходите. Допълнителен разход обаче е и лихва върху лизингови вноски и разходи, свързани с използването на наетия актив. При тази форма на лизинг ДДС се заплаща от лизингополучателя изцяло заедно с първата вноска.

Оперативен лизинг

При оперативния лизинг на автомобила лизингодателят остава собственик на лизинговия обект, поради което предприемачът не вписва автомобила в регистъра на дълготрайните активи и не извършва отписване на амортизации. Лизингополучателят има възможност да включи в разходите лизинговите вноски, свързаните с тях лихви, първоначалното плащане и текущите разходи, свързани с използването на вещта. Има ограничение на разходите от 150 000 PLN (за автомобили с вътрешно горене) или 225 000 PLN (за електрически автомобили) за лизингови такси при оперативен лизинг. След приключване на договора за оперативен лизинг лизингополучателят може да закупи наетия актив за дружеството или като частно лице. ДДС се заплаща частично (пропорционално) с всяка вноска.

Финансов лизинг спрямо оперативен лизинг - разлики

Както можете да видите, финансовият лизинг и оперативният лизинг са две различни форми на договор, които се различават в много аспекти, така че когато решавате да вземете автомобил на лизинг, си струва да знаете основните разлики между оперативния и финансовия лизинг. Общ преглед на разликите е представен в таблицата по-долу:

 

Финансов лизинг

Оперативен лизинг

Кой извършва отписване на амортизации?

Лизингополучател

Наемодател

Продължителност на споразумението

 • без ограничения (трябва да бъде посочено в договора)

 • минимум 40% от продължителността на амортизацията на артикула

 • до 60 месеца

Разходи, включени в разходите

 • лихва върху лизингови вноски

 • отписване на амортизация

 • оперативни разходи

 • лизингови вноски (с лихва)

 • входна такса

 • оперативни разходи