Лизинг или кредит? - какви са разликите между тях?

Обслужващ Бизнес

Много предприемачи, изправени пред покупката на дълготраен актив за фирма, се чудят какво да изберат: лизинг или кредит? Какво решение ще бъде най-удобното, най-евтиното и ще носи най-големи ползи? Проверете разликите между инвестиционен лизинг и оперативен заем.

Лизинг или кредит? - какво да се има предвид?

Когато се преценява между заем и лизинг, е добре да се вземат предвид данъчните облекчения, списък с документи, необходими за оценка на кредитоспособността, собствен принос или формални и правни последици, като: застраховка на инвестицията, начин на прекратяване на договора или сумата на вноски.

Какви са предимствата на лизинга?

При ползване на лизинг лизингополучателят разполага с конкретна вещ, без да е неин собственик. Предимството на тази форма на инвестиционно финансиране е, че често е по-евтино, отколкото в случая на заем. Нещо повече, лизингът е по-достъпен, изисква по-малко документи и получаването му може да бъде наистина светкавично бързо. В много случаи решението за предоставяне на лизинг отнема няколко минути. Лизингът включва и допълнителни услуги, включително например застраховка, регистрация на превозно средство, обслужване и др. Така лизингът, освен възможността за използване на дадени дълготрайни активи, предоставя и други удобства.

Според проучването „Leasing Index 2019“, проведено от Santander Leasing, цели 43% от компаниите с до 49 служители използват лизинг. В случай на еднолични търговци лизингът се използва или използва от приблизително 37% от предприемачите. Компаниите с 2 до 9 души също използват лизинг - 43%, а при тези с 10 до 49 служители - 46%. Последната група най-често разглежда тази форма на финансиране в своята компания. 83% от клиентите оценяват положително използването на лизинг по време на срока на договора.

Кредит - струва ли си?

Кога да изберем заем? Определено в ситуация, в която компанията се грижи за собствеността на оборудването. В случай на инвестиционен заем, банката често изисква предоставяне на материални ценни книжа, например ипотека върху недвижим имот. За разлика от лизинга, инвестиционният заем изисква допълнителни документи, становища и удостоверения. Кредитоспособността е изключително важна, тъй като тя определя размера на кредита и срока на неговото изплащане. В някои случаи наличната сума на заема може да не покрие цялата ви инвестиция. Необходимо е също така да заплатите собствената си вноска. Размерът му зависи от офертата, но може да бъде до 20% от инвестицията.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Разходи за получаване на доходи

При вземане на решение от голямо значение са и данъчно-приспадатите разходи. В случай на заем това е лихвената част от вноската. При лизинг ситуацията е различна, тъй като тук първоначалното плащане може да бъде включено в данъчно признатите разходи, както и цялата нетна лизингова вноска в съответствие с приложимите данъчни разпоредби.

Лизинг или кредит?

Когато сравнявате инвестиционен заем и оперативен лизинг, си струва да вземете предвид: формалностите, собствеността на оборудването, сигурността, данъчно признатите разходи, както и графика за погасяване. Такава комбинация ще ви позволи да вземете добро решение, което ще отговаря напълно на вашите нужди. Струва си да отделите малко повече време за това и да анализирате всички плюсове и минуси.