Онлайн фискални каси в гастрономията от 1 януари 2021 г

Обслужващ Бизнес

До 1 януари 2021 г. всеки ресторант и кръчма трябва да бъдат оборудвани с модерен касов апарат. Какво означава тази промяна за предприемачите? Онлайн фискални каси в гастрономията, ние отговаряме на най-важните въпроси относно новите разпоредби относно онлайн фискалните каси.

Кои индустрии са длъжни да използват онлайн касови апарати?

Изменението на ЗДДС, прието на 1 май 2019 г., задължава предприемачите да заменят фискалните касови апарати (регистранти). Съвременните онлайн касови апарати ще заменят използваните досега касови апарати с електронни или хартиени копия. Необходимостта от подмяна на оборудването ще засегне преди всичко следните индустрии:

  1. автомобилни (компании, предоставящи услуги в областта на ремонта на моторни превозни средства и мотопеди, включително ремонт и смяна на гуми) и станции за продажба на бензин, газ или дизел - до 1 януари 2020 г.,
  2. кетъринг (стационарни заведения за обществено хранене, включително сезонни), отопление (фирми, продаващи въглища, брикети и други отоплителни материали) и фирми, предлагащи краткосрочно настаняване (хотели и къщи за гости) - до 1 януари 2021 г.,
  3. услуги (фризьорски, козметични, козметични и правни услуги), медицински и стоматологични кабинети, съоръжения за подобряване на физическото състояние, както и строителни фирми - до 1 юли 2021 г.

Струва си да се подчертае, че задължителната подмяна на оборудването се отнася не само за основния касов апарат, използван в предприятието, но и за резервния касов апарат. Всички касови апарати, използвани във фирмата, трябва да са онлайн устройства.

Онлайн фискални каси в гастрономията - важат ли новите разпоредби за цялата индустрия без изключение?

Съгласно изменението на закона воденето на отчетност с онлайн касата е задължително в случай на:„Предоставяне на услуги, свързани с кетъринг, предоставяни само от стационарни заведения за обществено хранене, включително сезонно“.

Смяната на оборудването се отнася за всички ресторантьори, които управляват стационарно заведение за хранене, независимо дали обектът работи целогодишно или само сезонно, например по време на празниците. Видът на предлаганата храна също е без значение. Онлайн фискалните каси в гастрономията трябва да се намират навсякъде, където се сервират ястия, предназначени за директна консумация - в ресторанти, барове, столове, както и в заведения за хранене като сладоледи, фритюрници, помпени зали и хранителни магазини, където можете да закупите топла храна (хот-дог, гювечи, тортили и др.).

Задължението за подмяна на оборудването обаче не се отнася за цялата индустрия. Новите разпоредби не се прилагат за нестационарни търговски обекти (например мобилни магазини за хранителни камиони) и вендинг машини. Все още обаче не е ясно защо в акта нарочно или случайно липсват подобни обекти.

Каква е разликата между онлайн касов апарат и стандартните касови апарати с хартиени или електронни копия?

Съвременните онлайн касови апарати, използвайки телекомуникационна връзка (wi-fi, рутер, мобилен интернет), се свързват към Централното хранилище на касов апарат, което позволява:

  • директен обмен на данни за продажби между касовия апарат и Централното хранилище на касовите апарати (автоматичен поток от информация в реално време),
  • текущ анализ и контрол на събраните данни,
  • изпращане на команди от хранилището към касовите апарати относно работата на устройствата (фискализация) и събирането им от касовите апарати,
  • отдалечена актуализация на софтуера.

Централният регистър на касовите апарати е предназначен да събира и съхранява фискални бонове, данни за касовите апарати, като ежедневни отчети, отчети за технически прегледи и други нефискални документи. Мрежовата връзка ще позволи на служителите да се свързват с касата по всяко време и да контролират изпращаната информация на текуща основа (дори без знанието на потребителя). От страна на предприемача обаче е необходимо устройството да се свърже с интернет и да се осигури безпроблемното функциониране на касата.

Онлайн касовите апарати не се различават по функционалност от съществуващите касови апарати. Това е голямо удобство за служителите в гастрономията, които не трябва да се учат отново как да използват касовия апарат. Процесът на регистриране на продажбите също няма да се промени - като ресторантьор вие все още сте задължени да проверявате извършените от вас продажби и да издавате фискален бон на клиента. Съвременните касови апарати позволяват издаване на електронни касови бележки. Електронен касов бон се генерира автоматично при отпечатване на стандартен фискален бон. Новата опция позволява доставка на документи за продажба на клиента, например по електронен път.

Каква е целта на въвеждането на нови касови апарати?

Както посочиха от Министерството на финансите, новите онлайн каси трябва да помогнат в борбата с т.нар сивата икономика - премахване на нелоялните практики сред предприемачите и намаляване на броя на нерегистрираните сделки. Осигуряването на непрекъснат трансфер на данни между касата и централния регистър ще позволи постоянен контрол и допълнително ще повиши сигурността на бизнес транзакциите.
С оглед на представената идея не е изненадващо, че списъкът на индустриите, които първи са били обхванати от задължението за подмяна на оборудване, не е изненадващ. Тя включва сектори (включително автомобилната индустрия, гастрономията, адвокатите и лекарите), които са особено изложени на сивата икономика.

Въвеждането на онлайн касови апарати е свързано не само с текущо отчитане, така че не е само средство за контрол. Благодарение на свързването на касата с централния регистър, предприемачът вече не трябва да прави допълнителни отчети на онлайн касата. Достатъчно е процесът на фискализация да бъде извършен от сервизен техник.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Кой може да се възползва от отстъпката за покупка на онлайн касов апарат?

Данъчно облекчение е достъпно за всички данъкоплатци, които са били обект на задължителна смяна на касовия апарат. Това означава, че от облекчението за закупуване на касов апарат могат да се възползват както предприемачи, които купуват нов касов апарат, така и тези, които вече са направили това приспадане в миналото чрез закупуване на различен вид касов апарат. Според разпоредбите максималният размер на отстъпката е 90% от нетната цена на касата, но не повече от 700 PLN.

Това обаче не означава, че всички предприемачи без изключение имат право на възстановяване. Може да загубите правото на отстъпка, ако пренебрегнете техническия преглед на касата или ако прекратите дейността си по-рано от 3 години от датата на започване на регистрацията за продажба. Приспадането не важи и за данъкоплатците, които решат да сменят касовия апарат доброволно.

Поправката в ЗДДС е срещу ресторантьори, за които покупката на нов касов апарат е свързана с големи, непредвидени разходи. Отпадна съществуващото задължение за собствен касов апарат, което означава, че онлайн касовите апарати в гастрономията могат да се заемат по договор за лизинг или лизинг. Решението е удобство, особено за сезонни помещения, където касата се използва само за кратък период, например по време на празници или Коледа.