JPK_V7 в строителна фирма - нов регистър по ДДС!

Обслужване На Услуги

Строителните компании са една от най-бързо развиващите се индустрии в нашата икономика. В строителния бранш работят както големи, така и малки предприятия. Обикновено големите освен строежа на сгради ги продават и тях. От друга страна, по-малките обикновено действат като подизпълнители или извършват дребни ремонтни и строителни работи за физически лица. Във връзка с Наредбата на министъра на финансите, инвестициите и развитието от 15 октомври 2019 г. относно подробния обхват на данните, съдържащи се в данъчните декларации и записи в областта на данъка върху стоките и услугите, гореспоменатият отрасъл също е изправен пред големи промени. Какви промени въвежда JPK_V7 в строителна компания? Проверете!

JPK_V7 в строителна фирма - записи с GTU код

В самото начало трябва да се помни, че когато стоките или услугите принадлежат към една от тези тринадесет групи, данъкоплатецът, извършващ строителна дейност, ще бъде длъжен да ги маркира със съответния GTU код в JPK_V7M или JPK_V7K.

Пример 1.

Строителна компания изгражда блокове от името на предприемача. През октомври започна изграждането на голям жилищен комплекс в Калиш. Трябва ли продадените услуги да бъдат маркирани с GTU кода в записите? 

Законодателят изброи три вида услуги в регламента GTU:

  • Предоставяне на услуги за прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове;
  • Предоставяне на нематериални услуги;
  • предоставяне на транспортни и складови услуги.

Следователно строителните услуги, извършени за предприемача, не трябва да бъдат маркирани с GTU кода, тъй като не са включени в гореспоменатия каталог на услугите.

Пример 2.

Строителна фирма строи имот от еднофамилни къщи. Той ще продава завършени къщи след като бъде завършен. Трябва ли да маркира фактури за продажби с GTU код в записите?

В случая предмет на услугата не е строителна услуга по продажба на къщи (доставка на стоки). Под заглавието GTU 10 има доставка на сгради и конструкции. По този начин продажбата на къщи от строителна фирма е маркирана с кода на GTU. В този случай се доставят стоките, а не услугата.

Пример 3.

Строителна фирма строи хале, което възнамерява да продаде. В този случай трябва ли да маркира фактури за продажба с кода на GTU в водената документация?

Да, защото и в този случай сградата се продава. Следователно фактурата за продажба трябва да бъде маркирана с GTU 10 код.

MPP и новият JPK_ДДС в строителна фирма

В началото трябва да припомним, че повечето фирми, занимаващи се със строителни дейности от 1 ноември 2019 г., използват задължителния SPM. Това задължение се отнася само за сделки, които отговарят на критериите на чл. 108а параграф. 1а от ЗДДС. Следователно строителните фирми в новия JPK_VAT ще бъдат задължени да маркират тези сделки. Законодателят е задължил да отбележи посочените по-горе сделки в отчетите, водени към ДП. Важно е, че горната маркировка се отнася както за субекти, продаващи и закупуващи услуги или продукти, които подлежат на задължителната SPM.

Пример 4.

Строителна фирма от Калиш извърши ремонтна услуга. Състои се в направата на ел. инсталация. Общата стойност на фактурата надвишава 30 000 PLN бруто. При такава ситуация трябва ли да се маркира със SPM в новия регистър JPK_VAT?

Да, данъкоплатецът в този случай трябва да отбележи фактурата като SPP в новия регистър JPK_VAT. Важно е, че горепосочената услуга е предмет на задължителната SPP.

JPK_V7 в строителна фирма и касата

В строителна фирма касата не е задължителна. Въпреки това, като се вземе предвид размера на освобождаването от касови апарати (понастоящем 20 000 PLN годишно), много предприемачи трябва да го прилагат. Съгласно новия JPK_VAT месечните отчети от касата трябва да бъдат отбелязани със символа "RO".

Пример 5.

Строителна фирма е извършила ремонт в апартамент на физическо лице, което не извършва стопанска дейност. Горната услуга е отразена на касата и е включена в месечния отчет. Как данъкоплатецът трябва да отбележи горния фискален отчет в новия JPK_VAT?

В този случай, както е показано по-горе, месечният отчет трябва да бъде маркиран като "RO".

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Фактури за касови бележки в строителна фирма

Данъкоплатците, които са физически лица, които не извършват стопанска дейност, често изискват фактури за предварително издадени фискални бонове. Горното се дължи на възможността за използване на облекчението за термомодернизация.

Пример 6.

Строителна фирма направи фотоволтаична инсталация на жилищна сграда на физическо лице. Физическо лице след получаване на касова бележка е поискало фактура, защото иска да се възползва от отстъпката за термомодернизация. Ще трябва ли горната фактура да бъде маркирана по специален начин в записите JPK_VAT?

В този случай данъкоплатецът следва да отбележи издадената на физическото лице фактура в регистрите JPK_VAT като FP.

За да обобщим, в строителна компания, когато данъкоплатецът доставя сгради, конструкции или земя, той трябва да използва кода GTU 10. Предоставяните строителни услуги не подлежат на маркировка GTU.

В случай на водене на отчетност от строителни фирми, използващи касови апарати, месечните фискални отчети следва да бъдат отбелязани като RO в новия JPK_VAT.

При издадена фактура за разписка за физическо лице, ФП следва да бъде отбелязано в водените JPK_VAT записи.

Освен това строителните фирми са длъжни да маркират определени фактури като SPM в водените JPK_VAT записи.

Правно основание

§ 10 т. 3, § 4 т. 13, § 5 т. 1, 3 от Наредбата на министъра на финансите, инвестициите и развитието от 15 октомври 2019 г. за подробния обхват на данните, съдържащи се в данъчните декларации и регистри в областта на данъците върху стоки и услуги.