GTU 8 - какво е това и как да документираме продажбите?

Уебсайт

От 1 октомври 2020 г. активните платци на ДДС са длъжни да изготвят нова структура JPK_V7M (за месечни разплащания) и JPK_V7K (за тримесечни разплащания). Новата структура на файла JPK въведе много промени: например задължението за отбелязване на транзакции в регистрационната част на продажбата на стоки и услуги, в т.ч. с GTU кода. Кога трябва да се използва GTU 8? Как данъкоплатците трябва да документират продажбата? Ще отговорим на тези въпроси в тази статия.

Кога трябва да се използва GTU 8?

Активните данъкоплатци по ДДС от 1 октомври са длъжни да регистрират продажби, използвайки GTU символи. Новите маркировки, идентифициращи доставките на определени стоки и предоставени услуги, трябва да бъдат показани в новата структура на файловете JPK_V7 и JPK_V7K.

Един от нововъведените кодове е GTU 8. Използва се, когато данъкоплатецът доставя благородни и неблагородни метали, които са посочени в т. 1-3 от приложение No 12 и в т 12-25, 33-40, 45, 46, 56 и 78 от приложението към ЗДДС.

Следователно кодът GTU 8 трябва да бъде включен в регистъра за продажби, ако данъкоплатецът продава стоки като:

 • изделия от благородни метали (скрап) или от благородни метали в приложение 12, включително:

  • антики над 100 години - само художествени бижута;

  • Обработени растителни или минерални материали за дърворезба и изделия от такива материали; формовани или резбовани артикули от восък, стеарин, естествени смоли и смоли или моделиращи маси и други формовани или резбовани артикули, неупоменати, нито включени другаде; обработен, невтвърден желатин (с изключение на желатина от позиция 3503) и изделия от невтвърден желатин - само изделия от кехлибар;

  • сплави, прахове, отпадъци от благородни метали;

 • горещовалцувани плоски продукти, широчина > = 600 mm, от нелегирана стомана;

 • горещовалцувани плоски продукти, ширина <600 mm, от нелегирана стомана;

 • горещовалцувани плоски продукти, ширина > = 600 mm, от друга легирана стомана, с изключение на изделия от силициево-електростомана;

 • горещовалцувани плоски продукти, ширина <600 mm, от друга легирана стомана, с изключение на продуктите от силициево-електрическа стомана;

 • студено валцувани плоски изделия, широчина > = 600 mm, от нелегирана стомана;

 • студено валцувани плоски продукти, ширина > = 600 mm, от друга легирана стомана, с изключение на продуктите от силициево-електростомана;

 • плоски валцувани продукти, ширина > = 600 mm, от нелегирана стомана, плакирани, покрити или покрити;

 • плоски валцувани продукти, от друга легирана стомана, с широчина > = 600 mm, плакирани, покрити или покрити;

 • горещовалцувани пръти, в неравномерно навита рулона, от нелегирана стомана;

 • други пръти от стомана, необработени освен ковани, горещо валцувани, изтеглени или екструдирани, включително усуканите след валцуване;

 • горещовалцувани пръти, в неравномерно навита рулона, от друга легирана стомана;

 • други пръти от друга легирана стомана, необработени освен ковани, горещо валцувани, изтеглени или екструдирани, включително усуканите след валцуване;

 • отворени профили, необработени допълнително от горещо валцувани, горещо изтеглени или екструдирани, от нелегирана стомана;

 • отворени профили, необработени допълнително освен горещо валцувани, горещо изтеглени или екструдирани, от друга легирана стомана;

 • студено изтеглени пръти и ъгли, форми и профили от нелегирана стомана;

 • студено изтеглени пръти и ъгли, форми и профили от друга легирана стомана;

 • студено валцувани плоски продукти от стомана, ширина <600 mm, без покритие;

 • студено валцувани плоски продукти от стомана, широки <600 mm, плакирани, покрити или покрити;

 • отворени профили, студено формовани или формовани, от нелегирана стомана;

 • оребрени листове от нелегирана стомана;

 • студено изтеглена тел от нелегирана стомана;

 • сребро, необработено или полуобработено, или под формата на прах;

 • Покрити със сребро неблагородни метали и неблагородни метали, покрити с платина, сребро или злато, необработени по-нататък, освен полуобработени - само злато и сребро, покрити с платина, не по-различно от полуготови;

 • алуминий, необработен;

 • други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метали и метални съединения - само отпадъци и скрап от неблагородни метали;

 • бижута и части от тях и други бижута и части от тях, изработени от злато и сребро или покрити с благороден метал - само части от бижута и части от други бижута, изработени от злато, сребро и платина, т.е. незавършени или непълни бижута и отделни части от бижута, включително покрити или плакирани с благороден метал.

Пример 1.

Като част от дейността си, г-жа Iwona произвежда сребърни бижута: обеци и пръстени. На 20 октомври 2020 г. тя продаде комплект бижута на XYZ. Трябва ли продажбата да бъде маркирана с GTU кода в този случай?

Поради факта, че продажбата на бижута е извършена след 1 октомври 2020 г., издадената фактура за продажба трябва да бъде отбелязана с код GTU 8.

Документи за продажба и новият GTU код 8

Активните данъкоплатци по ДДС в новата структура JPK_V7 от 1 октомври 2020 г. трябва задължително да посочат регистрите за продажби с GTU код, ако се извършват сделки, обхванати от тях. От друга страна, нововъведените GTU символи от 1 до 13 не трябва да се посочват в издадените фактури за продажба, тъй като правилата за издаване на фактури не са променени.

Пример 2.

Фирма БЕТА произвежда металургични продукти. През септември 2020 г. продава студено изтеглени пръти, а фактурата за продажба ще бъде издадена през октомври 2020 г. Трябва ли в този случай продажбата да бъде маркирана с код GTU 8?

Поради факта, че данъчното задължение е възникнало в момента на продажбата, т.е. през септември, BETA не трябваше да използва кода GTU 8 в новата файлова структура. Продажбата трябва да бъде показана в декларацията за ДДС и JPK_VAT за септември.

Пример 3.

Г-жа Джоана управлява покупка на изделия от благородни метали. На 20 октомври тя достави злато на ABC. Фактурата е издадена през ноември.

В този случай г-жа Йоана трябва да маркира транзакцията с GTU код 8, тъй като данъчното задължение е възникнало след въвеждането на новата структура JPK_V7.

Ако данъкоплатецът продава няколко стоки, всяка от които отговаря на изискванията за различен GTU код или една стока отговаря на изискванията за няколко GTU кода, тогава във файловата структура на JPK е възможно да се използват множество обозначения на GTU за една фактура, без да се разделя на няколко записа.

Пример 4.

Като част от бизнеса си г-н Ян предоставя транспортни услуги, но също така продава оребрени листове от нелегирана стомана. На 5 ноември той предостави транспортни услуги на XYZ. Освен това компанията XYZ закупи оребрени листове от г-н Ян. Г-н Ян издаде една фактура за продажба на изпълнителя. С кой GTU код трябва да маркирам продажбата си?

В ситуация, в която г-н Ян е продал стоки в полза на XYZ и е предоставил транспортна услуга, тази транзакция трябва да бъде отбелязана както с GTU 8, така и с GTU 13 кодове в регистрите за продажби.

Също така, авансовите фактури и окончателните фактури са маркирани с GTU кода. Специално внимание обаче трябва да се обърне на ситуацията, когато авансовата фактура не е маркирана с GTU кода, тъй като е била платена преди въвеждането на новата файлова структура - тогава окончателната фактура, издадена след 1 октомври 2020 г., трябва да бъде маркирана с GTU 8 код.

Механизъм за разделно плащане и GTU код 8

В момента на документиране на продажбата данъкоплатецът трябва да помни и за последователно въведеното обозначение, което е "SPM". Защото ако страните по продажбата са B2B данъкоплатци, стойността на сделката надвишава 15 000 PLN, а продажбата включва стоки от приложение 15 към Закона за ДДС, напр.:

 • горещо валцувани плоски продукти,

 • студено валцувани плоски продукти,

 • студено изтеглена тел от нелегирана стомана

- тогава такава продажба трябва да бъде маркирана с код GTU 8 и да съдържа пояснението „механизъм за разделно плащане“.

Пример 5.

Г-жа Магдалена продава златни и сребърни бижута на TOPAZ. Стойността на сделката е 16 500 PLN. Продажбата на стоките е извършена през декември 2020 г. Как трябва да се маркира транзакцията?

Поради факта, че продадените артикули са включени в Приложение 15 към Закона за ДДС и стойността на транзакцията надвишава 15 000 PLN, г-жа Магдалена трябва да маркира транзакцията с кода GTU 8, а фактурата трябва да съдържа пояснението „механизъм за разделно плащане“ .

GTU код 8 и продажба на каса

В случай на сборна информация за продажби, записана в касата, кодът GTU 8 не се използва, тъй като символите на GTU трябва да се използват само за транзакции, документирани с фактура с ДДС. Приходите, записани на касата в новия файл JPK_V7, обаче трябва да бъдат отбелязани със символа "RO".

Издадените фактури за фискалния бон също се обозначават с GTU код, който също следва да бъде отбелязан с код „FP”.

Корекция на транзакции, маркирани с GTU код 8

Новият файл JPK_V7 наложи и задължение за отбелязване на 8 корекционни фактури с GTU кода, които се издават след периода на въвеждане на новата файлова структура, т.е. от 1 октомври 2020 г. (и когато корекцията е получена след 30 септември), и също и когато корекцията се отнася до транзакция, обхваната от GTU 8 код В новата структура JPK_V7, корекцията на фактурите за продажби трябва да изглежда така:

 1. Ако първоначално издадената фактура е била маркирана с GTU кода и коригиращата фактура коригира транзакцията за стоки или услуги, които не са обхванати от GTU маркировката

- в този случай кредитното известие не трябва да бъде отбелязано с GTU кода.

Пример 6.

През октомври г-н Якуб продава нелегирани стоманени профили и заварени тръби. Сделката е документирана с фактура за продажба, обозначена с код GTU 8. През същия месец изпълнителят върна тръбите.

Във връзка с връщането на стоката, г-н Якуб трябва да издаде коригираща фактура, като тази корекция не трябва да бъде включена в JPK_V7 с маркировката GTU 8, тъй като не се отнася за продукти, обхванати от този код.

 1. Оригиналната фактура не документира продажбата на стоки/услуги под GTU кода, кредитното известие коригира стоките/услугата, които не са обхванати от GTU кода

- в този случай както оригиналната фактура, така и коригиращата фактура не трябва да бъдат маркирани с GTU кода.

 1. Оригиналната фактура съдържа стоки или услуги, маркирани със символа GTU, коригиращата фактура променя доставката на стоки или услуги, маркирани със символите GTU

- ако корекцията се отнася до стоки или услуги, обхванати от задължителната GTU маркировка, тогава издадената коригираща фактура трябва да бъде маркирана със символа GTU.

 1. Оригиналната фактура се отнася до стоки или услуги, които не са маркирани със символа GTU, коригиращата фактура се променя на услугата или стоките, обхванати от GTU кода

- в този случай, ако данъкоплатецът замени стоки, които не са обозначени със символа GTU за стоки, които трябва да бъдат маркирани с GTU код, издадената коригираща фактура следва да бъде отбелязана с GTU кода във файловата структура.

Пример 7.

Г-жа Ивона управлява онлайн магазин, където продава бижута и аксесоари за маникюр. През ноември г-жа Ивона продаде продукти за маникюр, включително лакове, и поради това фактурата за продажба не беше обозначена с код GTU 8. През декември изпълнителят заменя закупените стоки за бижута.

В такава ситуация г-жа Iwona, когато издава коригираща фактура, трябва да я маркира с GTU 8 код, тъй като обменът се извършва за продукти, които трябва да бъдат маркирани със символа GTU.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Включване на GTU 8 кода в системата wFirma.pl

За да маркирате продажбите с GTU кодове в системата wFirma.pl, първо отидете в раздел НАСТРОЙКИ »ДАНЪЦИ» ВИДОВЕ ТРАНЗАКЦИИ В JPK_V7 »GTU. В прозореца, който се показва, трябва да изберете правилните GTU кодове за транзакции, свързани с продажба на стоки или услуги. Избраните кодове са видими в момента на издаване на фактурата за продажба.

Фактура за продажба, използваща кода GTU 8 в системата wFirma.pl

След като избере подходящия GTU код за даден продукт или услуга, системата предоставя колоната GTU, където потребителят може да избере подходящия GTU символ за даден продукт или услуга, или системата автоматично ще присвои GTU код, когато продукт бъде избран от склада, т.е от КАТАЛОГА НА ПРОДУКТИ.

За да издадете фактура с ДДС, отидете в раздела ПРИХОДИ »ПРОДАЖБА» ИЗЛОЖЕНИЕ »ФАКТУРА.

След издаване на фактурата за продажба е възможно да се визуализира използваният GTU символ. Проверката на използвания код е възможна след преминаване към прозореца с подробности за фактурата (за да направите това, кликнете върху номера на фактурата).