Факторингова компания – коя да изберете, за да получите бързо и сигурно финансиране

Обслужващ Бизнес

Факторингът е все по-популярно решение, особено от малки и средни компании. Основното предимство на тази услуга е експресното получаване на бизнес финансиране, което ви позволява да поддържате финансовата ликвидност на компанията. Изборът на правилната факторинг компания е много важен.

Факторингът е чудесно решение за малки и средни предприятия

Малките и средните предприятия, особено едноличните търговци, често са изложени на проблеми с финансовата ликвидност. Само една неплатена фактура може да предизвика затруднения, свързани например с изплащането на заплатите на служителите или закупуването на необходимите материали за изпълнение на поръчката. Резултатът от загубата на финансова ликвидност в крайна сметка е дори фалит. Ето защо все повече компании решават да използват факторинг, т.е. решение, което им позволява бързо да получат финансиране за компанията.

Как действа факторингът на вземания на практика?

Предприемачът (факторерът) предоставя на фактора, т.е. фирмата, осигуряваща финансирането, непросрочени фактури с дата на разсрочено плащане. Факторинговата компания превежда средствата от фактурата по сметката на предприемача дори за няколко минути от представянето на фактурата за финансиране, благодарение на което се осигурява финансовата ликвидност на дружеството. Факторингът е незаменим инструмент в индустрии като: строителство, транспорт, услуги, търговия, производство, гастрономия и свободна практика.

Какво да вземете предвид при избора на факторинг компания?

Има много фактори, които трябва да имате предвид при избора на факторинг компания. Първо, обаче, предприемачът трябва точно да определи своите нужди и очаквания. На тази основа можете да започнете да търсите подходящата компания. Струва си да следвате следните критерии:

 • вид финансиране, осигурено от фактора - например тихо, изрично, предварително факторинг и др.;
 • скорост на финансиране и комисионни за финансиране;
 • максимален лимит за факторинг;
 • прозрачни разходи и договор, без скрити такси;
 • безплатен гратисен период за погасяване след датата на падежа на фактурата;
 • факторна специализация, опит в дадена индустрия (в зависимост от спецификата на отрасъла или сектора на икономиката, очакванията на клиентите могат да се различават);
 • репутация на фирмата на пазара, професионализъм на експертите;
 • сигурност на процеса на финансиране;
 • допълнителни услуги, например проверка на изпълнители, обслужване на дългове и събиране на вземания;
 • начина, по който е структуриран договорът за факторинг и какво точно съдържа - също така си струва да се обърне внимание на процедурата за оттегляне, допълнителните разходи и лихвите.

Когато избирате факторинг компания, трябва внимателно да прочетете офертата и договора, както и да говорите с факторинг експерт, който ще ви представи всички предимства и недостатъци на това решение.

Добрата факторинг компания и експертната подкрепа са рецептата за ликвидността на компанията

Фактурите, издадени с дълги срокове на плащане, могат да причинят тесни места в плащанията в предприятието. Дългото чакане на плащане, например 30, 60 или 90 дни, може да доведе до дисбаланс във финансовата ликвидност на компанията, която все още трябва да има оборотни средства за плащане на най-важните плащания, като например: Социалноосигурителна институция, заплати, подизпълнители ' плащания, дребни ремонти, наем, гориво, рекламна дейност и др. Допълнителен недостатък на чакането на средства е фактът, че формално фирмата показва доходи и трябва да плаща данък върху тях, въпреки че в действителност предприемачът все още чака средства. Следователно факторингът е най-добрата рецепта за поддържане на финансовата ликвидност на компанията. Това е безопасен и бърз метод за финансиране - всичко, което трябва да направите, е да кандидатствате за лимит за факторинг, да добавите фактура, да изберете вида на факторинг и да получите решение за финансиране за секунди. Зад този автоматичен процес винаги стоят експерти с дългогодишен опит и опит. Следователно факторингът е много безопасен и бърз начин за получаване на достъп до средства без почти никакви формалности и по-ниски разходи за получаване от заем или заем. Напълно онлайн решение, без излишна документация, в същото време с най-високо ниво на безопасност и бързо обслужване са едно от най-големите предимства на факторинга. Най-важните предимства от използването на това решение включват:

 • получаване на средства от фактурата незабавно - дори за няколко минути;
 • минимални формалности, никакви процедури – всичко може да се направи онлайн, без да напускате офиса или дома си;
 • контрол върху финансовата ликвидност на дружеството;
 • непоклатим, постоянен достъп до капитал, който може да се изразходва за текущи разходи, но също и за извънредни ситуации и инвестиции;
 • грижа за добрите отношения с контрагенти - факторингът позволява удължаване на сроковете за плащане по фактурите за контрагенти, което дори се изисква в много индустрии;
 • сложност на финансирането - различни видове факторинг (например тих, отворен, авансово) ви позволяват да изберете вида на финансиране, който да отговаря на нуждите на предприятието.

Факторингът е бърза и сигурна форма за финансиране на дейността на компаниите, която не само осигурява постоянен достъп до парични средства за текущи нужди, но и дава реален шанс да се мисли за по-нататъшното развитие, растеж и инвестиции на компанията.

Емануел Новак, eFaktoring NFG

Външен текст, партньорска статия.