Съфинансиране на училищния стартов комплект - обадете се за кандидатстване от 1 юли!

Промяна На Съда

От 1 юли 2020 г. започва поканата за кандидатстване за обезщетение „Добри старт“. Стойността на началния комплект за училище за дете ще бъде 300 PLN. Проверете кой ще получи субсидията за училищния стартов комплект!

Поканата за кандидатстване за съфинансиране на училищния стартов комплект е след месец!

Покупката на училищен комплект за дете почти винаги е свързана със значителни разходи за родителите. Затова началото на новата учебна година е тежък момент за домакинския бюджет, особено когато в семейството има повече деца в училищна възраст. Поради това родителите имат възможност да получат финансова подкрепа в размер на 300 PLN по програмата „Добър старт“. Той беше въведен през 2018 г. и освен финансовата подкрепа на родителите има за цел да предостави равни възможности на децата по отношение на образованието.

Помощ по програма „Добри старт“ в размер на 300 PLN може да се получава веднъж годишно за дете, което учи в училище от 7 до 20-годишна възраст. Ако детето е с увреждания, обезщетението може да се получава до навършване на 24 години. Ученикът или детето няма да се възползват от обезщетението:

  • посещаване на детска градина

  • осъществяване на едногодишна предучилищна подготовка в т.нар детска градина.

Размерът на обезщетението е фиксиран. Дължи се независимо от стойността на дохода на родителя.

От 1 август 2019 г. за обезщетение по програма „Добри старт“ могат да кандидатстват и ученици от възрастни и средни училища.

Заявления могат да се подават от 1 юли до 30 ноември 2020 г. Ако заявлението е подадено през юли или август, изплащането на обезщетението трябва да се извърши не по-късно от 30 септември. Подаване на заявлението на по-късна дата е свързано с плащане в рамките на 2 месеца от подаване на заявлението.