Работно време на лице с увреждания - възможно ли е извънреден труд?

Обслужване

Сключването на трудов договор с лице с увреждане дава на работодателите много предимства, така че те охотно наемат служители с лека или средна инвалидност. Сключването на трудово правоотношение с такова лице обаче е свързано с определени ограничения. Те засягат, inter alia, работното време. Какво е работното време на човек с увреждания? Отговаряме в статията.

Степента на увреждане - какво означава това?

Основният нормативен акт, уреждащ правилата за наемане на работа на лицата с увреждания е Законът за професионалната и социална рехабилитация и заетостта на лицата с увреждания. В него четем, че човек с увреждания може да бъде класифициран в три степени на увреждане:

  • значителен,
  • умерено,
  • светлина.

Лице със значителна степен на увреждане не е в състояние да започне работа или може да работи в защитено заведение за заетост или професионална активация, тъй като се нуждае от постоянна помощ от друго лице поради значително ограничената способност за независим живот. Законът обаче не изключва възможността такова лице да постъпи на работа в т.нар отворен магазин.

Лице с умерена степен на увреждане може да работи на работно място, адаптирано към неговите нужди и способности. Изисква частична и периодична помощ от друго лице.

От друга страна, лека степен на увреждане означава, че служителят, който я има, има нарушена работоспособност на тялото, но не се нуждае от помощта на друго лице за изпълнение на задълженията си.

Как да планираме работното време на човек с увреждания?

Основното правило, произтичащо от чл. 15 от Закона за рехабилитацията е, че работното време на лице с увреждания не може да надвишава 8 часа на ден и 40 часа седмично. Това са твърди стандарти, а не средни, както е в Кодекса на труда. Служител на Codex може да работи например от понеделник до събота, т.е. 48 часа в една седмица, и може да вземе почивен ден в понеделник следващата седмица. При човек с увреждания такъв график е неприемлив, тъй като той не може да работи повече от 5 дни в седмицата по 8 часа. Това обаче се отнася само за хора с лека степен на увреждане, тъй като стандартът на работното време за хората със средна и тежка степен е намален до 7 часа на ден и 35 часа седмично.

Тази важна информация трябва да бъде включена в условията за работа, които работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя в рамките на 7 дни от постъпване на работа, освен ако тази информация не е включена в трудовия договор. Намаленият стандарт не означава, разбира се, че служител с тежка или средна степен на увреждане трябва да има намалена заплата за това. Това е посочено в чл. 18 от закона, където четем, че прилагането на намалени норми на работно време не намалява изплащаното възнаграждение при фиксирана месечна ставка. Лице с леко увреждане не трябва да работи повече от 8 часа на ден и 40 часа седмично. От друга страна, човек със средна или висока степен не може да работи повече от 7 часа на ден и 35 часа седмично. Тези стандарти са твърди, а не средни.

Може ли човек с увреждания да работи извънредно?

Както знаете, извънреден труд не се планира и може да се случи, че поради повреда или специални нужди на работодателя служителят трябва да остане по-дълго на работа. Това обаче не важи за хора с удостоверение за инвалидност. Такива хора абсолютно не могат да работят нито извънредно, нито през нощта. Тази разпоредба обаче не се прилага за лицата, заети с охрана на имущество. Лицата с увреждания, наети на други работни места, могат да работят извънредно, при условие че сами подадат до работодателя предложение за прилагане към тях нормите на Кодекса на труда, а работодателят ги изпрати на прегледи при лекар по трудова медицина или лекуващ лекар, който издава удостоверение, че може да работи извънредно. Разходите за такива тестове се поемат от работодателя. Служителите с свидетелство за инвалидност могат да работят извънредно само ако са наети за охрана на имота или ако лекарят, извършващ профилактични прегледи, или лекуващият лекар са съгласни.

Както и при извънреден труд, удължаването на дневните норми от 7 на 8 часа и седмичните от 35 на 40 часа е допустимо при работа по охрана на имущество или по искане на служителя със съгласието на лекар.

В случай, че в трудовия договор с лице с средна или тежка степен на увреждане не се съдържат разпоредби за съкратената дневна и седмична норма, това ще бъде нарушение на разпоредбите за работното време. В такава ситуация служител, който трябва да има нормата от 7 часа на ден, за всеки осми час на ден, ще има право на възнаграждение в размер на 1/7 от дневното възнаграждение по договора и надбавка за извънреден труд. . Това е потвърдено в обосновката си от Върховния съд (III PK 51/05). Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

От кога трябва да се броят правата на служителя, свързани с работното време?

Понякога се случва работник или служител да не уведоми работодателя при постъпване на работа, че има степен на увреждане и такъв документ се предоставя едва след няколко месеца работа. Има ли това последствия за работодателя?

Съгласно чл. 20в от Закона за рехабилитацията, лице с увреждане има право на работници и служители от датата, на която това лице е включено в трудовия статут на хора с увреждания, т.е. от момента на представяне на работодателя на удостоверение, потвърждаващо степента на увреждане.

Може ли служител с умерена степен на увреждане, който има лекарско съгласие да работи извънредно, да се ползва от привилегията на по-кратък дневен и седмичен норматив?

Всичко зависи от решението на лекаря по трудова медицина или на лекуващия лекар, като той може частично да изключи приложението на чл. 15 от Закона за рехабилитацията. От медицинското свидетелство трябва да става ясно до каква степен лекарят се е съгласил да не прилага разпоредбите за рехабилитация. Ако се отнася само за извънреден труд, това означава, че в останалия обхват, т.е. по отношение на работния стандарт от 7 часа на ден и 35 часа седмично продължават да се прилагат разпоредбите на закона.