Правният аспект на продажбата на Allegro, тоест кога да се плаща данък

Обслужване

Продажбата на Allegro има много предимства за предприемачите. Тя ви позволява да спечелите нови клиенти, да популяризирате марката си и, благодарение на връзките в уебсайта на търга, да пренасочите част от трафика от вашия акаунт в Allegro към уебсайта на компанията. Allegro е явление в областта на онлайн търговията в Полша, но противно на външността, продажбата чрез тази платформа не се различава много в светлината на закона от продажбата на стоки през вашия собствен онлайн магазин. В статията по-долу представяме правния аспект на продажбата на Allegro.

Продажби на Allegro и електронен магазин

Онлайн продажбите и по този начин правният аспект на продажбата на Allegro се уреждат предимно от разпоредбите на Гражданския кодекс, Закона за правата на потребителите и Закона за конкуренцията и защитата на потребителите, но също така и по-подробни правни актове, като Закона за предоставянето на електронни услуги или Закона за защита на личната информация. Задълженията, произтичащи от тях, се отнасят за всички предприемачи, търгуващи с продуктите си през интернет, независимо дали продават стоките в собствения си електронен магазин или чрез Allegro. Тези, които използват тръжния сайт, също трябва да спазват разпоредбите. Той играе спомагателна роля на закона, но в същата степен се прилага и за потребителите, още повече, че някои от разпоредбите му уточняват правни разпоредби, например по отношение на защитата на личните данни на купувачите.

Хората, които продават на Allegro, също са длъжни да плащат такси за изброяване на артикула и комисионна за всяка транзакция. В случай, че управляват бизнес за продажба на стоки през портала, те трябва да маркират своя профил като фирмен акаунт. Всеки продавач също има право да постави свои собствени правила за продажба на своя уебсайт, при условие обаче, че те не противоречат на разпоредбите на Allegro или съдържанието на общоприложимите правни актове. Освен това потребителите на Allegro трябва да обърнат внимание на правния аспект на продажбата на Allegro в областта, която е особено важна за онлайн продажбите. Това се отнася по-специално за отговорността по гаранцията и връщането на стоки без дефекти.

Правният аспект на продажбата на Allegro в областта на защитата на личните данни

Също толкова важно трябва да бъде продавачът да обърне внимание на правния аспект на продажбата на Allegro в контекста на защитата на личните данни. Съгласно политиката за поверителност на Allegro, купувачът трябва да има достъп до своите лични данни, правото да ги коригира и модифицира, правото да контролира обработката на личните си данни и трябва да може да попълва всички анкети и въпросници доброволно. Подобни разпоредби са изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни, така че защитата на правата на потребителите има донякъде двустранен характер. Продавачът трябва да регистрира и набор от лични данни. Събирането трябва да се докладва на главния инспектор по лични данни, ако личните данни, предоставени от потребителите, се използват не само за регистриране на продажби или издаване на фактури, но и за популяризиране на компанията, например чрез изпращане на промоционални материали до електронните кутии на клиентите.

Продажби на Allegro - данъчен подход

Особено важен правен аспект на продажбата на Allegro е данъчното облагане на сделките, извършени през портала. В този случай е важно дали потребителят го е направил като частно лице или като част от бизнес. Лицата, които извършват регистрирана дейност, състояща се в търговия на стоки през Интернет, са платци на данък върху доходите и ДДС. Частни лица, за да могат да продават артикули, разрешени от разпоредбите на Allegro, без да плащат данъци, трябва да отговарят на няколко условия:

  • такава продажба не трябва да бъде непрекъсната и организирана,

  • артикули, пуснати на търг, не трябва да се купуват за препродажба,

  • продавачът трябва да е използвал артикули за минимум 6 месеца,

  • печалбите на потребителя от продажбата на артикули на Allegro не надвишават 3091 PLN през годината, т.е. необлагаемата сума, ако такава дейност е единственият му доход.

Важно е да можете да докажете, че артикулът е на минимум 6 месеца – чл. 22j параграф. 2 т. 1 от ЗДДФЛ определя такъв срок. За целта най-полезно ще бъде съхраняването на касови бележки за артикули, пуснати на търг. Освен това доказването, че потребителят изброява артикули в Allegro от време на време и не го прави източник на постоянни печалби, ще избегне данъчни проблеми. Данъчната служба внимателно проверява сделките, извършени през такива портали, и съгласно Закона за Националната данъчна администрация може да поиска информация за тях от администратора на портала.