Анулиране на издадени фактури – кога е възможно?

Обслужване На Услуги

Разпоредбите на ЗДДС не предвиждат възможност за анулиране на фактура, а само коригирането й в определени ситуации. В икономическата практика обаче е възможно анулиране на ненужно издадена фактура, приета от данъчните органи. Това обаче е изключителна ситуация, която може да възникне само ако са изпълнени определени условия. Проверете кога е възможно да анулирате издадени фактури!

Кога мога да отменя фактура?

Единственият случай, в който е възможно анулиране на издадени фактури е ситуация, при която фактурата документира действие, което не е извършено, при условие, че все още не е въведено в законово обращение – предадена е на изпълнителя, т.е. издателят трябва да притежава и двете копия на този документ. Става дума за събития, които са били документирани преди настъпването им и в резултат на това не са били приключени, напр. издадена е фактура въз основа на поръчка, от която изпълнителят окончателно се е отказал, така че не е имало продажба и следователно данъчно задължение и в същото време издателят все още не е предал фактурата на изпълнителя. Подобна ситуация ще бъде и продажба по пощата, когато продавачът изпрати издадената фактура заедно със стоката при доставка, а адресатът не получи изпратената поръчка или я плати, а стоката се връща на продавача заедно с фактурата. В този случай действието, посочено във фактурата, не е извършено и изпълнителят не е получил фактурата, поради което е възможно анулирането й.

В обобщение, ако тези две условия са изпълнени, що се отнася до неизвършването на дейността, обхваната от фактурата и невъвеждането й в законно обращение, такава фактура може да бъде анулирана.

Как правилно да анулирате фактура?

Анулирането на издадените фактури се състои в зачеркване както на оригинала, така и на копието на фактурата, така че да не се използват повторно, и етикетирането им с описание, че тези документи са били анулирани заедно с датата, напр. „анулирани на 01/12 /2020 г.“ и подписа на упълномощеното лице за издаване на тези документи. Също така е добра идея да опишете причината за анулирането на фактурата. Анулираните фактури трябва да се съхраняват в счетоводните регистри като всички други фактури за продажба, за да се запази непрекъснатостта на номерацията, но те не се записват. Ако анулираната фактура преди това е била включена във файла JPK_V7 за даден период на сетълмент, данъкоплатецът към момента на анулирането има право да коригира тази декларация и по този начин да коригира надценения ДДС в декларацията.

Не можете да коригирате грешки във фактурата, като я анулирате

Фактури с неверни данни или стойности не подлежат на анулиране. Коригирането на такива грешки се извършва чрез издаване на бележка или коригираща фактура в зависимост от категорията на грешката. По същия начин фактура, която вече е влязла в законно обращение, не може да бъде анулирана, въпреки че документираното в нея събитие не се е случило, в този случай има само възможност за коригиране на нула чрез издаване на коригираща фактура.

Загубена фактура с пратката

Може да се случи, че продавачът няма оригиналната фактура, която трябва да бъде анулирана, например ако при изпращане на стоката с фактурата на клиента пратката бъде изгубена или открадната. След това той може също да анулира такава фактура, като опише копието, което притежава, и го съхрани заедно с документация, потвърждаваща, че транзакцията не е извършена, например с документ от куриерска фирма, поща и т.н. за загуба/повреда на пратката.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Анулиране на фактура в системата wfirma.pl

Потребителите на системата wfirma.pl могат лесно и бързо да анулират издадена фактура. За да направите това, отидете в раздела ПРИХОДИ »ПРОДАЖБА, след това щракнете върху номера на издадената фактура и изберете опцията ПРОМЕНИ» ОТМЕНИ ФАКТУРАТА в отворения прозорец на нейния изглед:

Анулираната фактура няма да бъде включена в никакви записи: KPiR и ДДС.